Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘životná cesta’


zdravotné desatoro

Read Full Post »


present2

Skutočná práca spirituálneho života
sa nenachádza na vzdialených miestach
alebo v  nezvyčajných stavoch vedomia.
Je tu – v prítomnosti.
Vyžaduje od nás privítať Ducha,
privítať všetko, čím nás život obdarúva,
s múdrosťou, rešpektom a s láskavým srdcom.
Môžme sa pokloniť obom – kráse aj utrpeniu,
nášmu popleteniu a zmätku.
Uctiť si pravdu týmto spôsobom je cestou slobody.

~ Jack Kornfield ~

Read Full Post »


Všetko povstalo skrze to Slovo. A bez toho Slova nepovstalo nič z toho, čo povstalo.

Slovo bolo pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet.

(Jn 1, 9)

V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.

Read Full Post »


Vianoce 2013

Požehnané Vianoce,

nech každý aj bez hľadania,

teraz i v roku budúcom Svetlo nachádza 🙂


(viac…)

Read Full Post »


trochu iný stromček vianočný🙂 a namiesto umelého osvetlenia prirodzené svetlo … (viac…)

Read Full Post »


… na zemi sa to deje,

čo je na nebi písané …

Read Full Post »

Genéza :-)


🙂 na počiatku bolo to,

genesis

čo za hranicou kultu stále spočíva 😉

Read Full Post »

3 v 1 :-)


ego sum = via, veritas et vita

Ego Sum Via,

Veritas et

Vita.

(Ježiš Nazaretský, Kristus)

Read Full Post »

Older Posts »