Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘vzťahy’


Sebapoznanie

Rozumieť si s iným človekom neznamená využiť ho, ale vzájomne sa podporovať, mať s ním dobrý vzťah. To sa môže podariť len vtedy, ak každý človek spozná predovšetkým sám seba. Len vtedy si môžem rozumieť s priateľom, ak som získal dostatok poznatkov o sebe.

Malá kniha o šťastí – Anselm Grun, úryvok z časti ŠŤASTIE SA ŠÍRI, LÁSKU DÁVAŤ I DOSTÁVAŤ

(viac…)

Read Full Post »


ŽIVOT – citáty, Paulo Coelho

časť Sen :
Niekedy je šťastie požehnaním,
ale všeobecne je to skôr víťazstvo.
Každý deň nám prináša magické okamihy,
ktoré nám pomáhajú zmeniť sa a nútia nás hľadať svoje sny.
časť Cesta :
V živote muža alebo ženy existujú dva prístupy –
dá sa budovať alebo pestovať.
Stavitelia sa môžu svojim úlohám venovať roky,
jedného dňa však príde chvíľa, keď svoje dielo dokončia.
Vtedy zastanú, obklopení vlastnou stenou.
Len čo budova stojí, život stratí zmysel.
Tí, ktorí pestujú rastliny,
musia čeliť búrkam a zmenám ročných období,
a len zriedkakedy si odpočinú.
A na rozdiel od stavieb,
rastliny v záhrade nikdy neprestávajú rásť.
Neustále si vyžadujú záhradníkovu pozornosť,
a práve to robí z jeho života veľké dobrodružstvo. (viac…)

Read Full Post »


Práve čítam Mirdad a delím sa o úryvok, ktorý mi pripomína nielen dualitu, ale aj človeka ako Hru  Svetla a tieňov. Vnímam to tak, že Svetlo je jediné, avšak vrhá rôzne tiene … Záleží len na každom z nás, či vrhne tieň pred seba = pôjde od svetla do tmy alebo vrhne tieň za seba = pôjde z tmy do svetla 🙂

Mikhail Naimy – Mirdad, kapitola 14., voľný preklad – Rozhovor medzi dvoma archanjelmi a rozhovor medzi dvoma arcidémonmi u večného zrodenia človeka :
Mirdad : U večného zrodenia človeka viedli dvaja archanjeli na vyššom póle Všehomíru nasledujúci rozhovor.
I riekol prvý archanjel : Na Zemi sa narodilo zázračné dieťa a Zem bola zaplavená svetlom.
I povedal druhý archanjel : Na nebi sa narodil veľký kráľ a celé nebo jasá. (viac…)

Read Full Post »


Úsmev


Úsmev je stretnutie letmé,
však vrúcne ústretové,
letí z duše do duše,
rozpína sa od ucha k uchu,
putuje od očí k srdcu,
lebo práve pravé srdce je,
do úsmevu úprimného vložené.
Úsmev nevtieravé zblíženie podnecuje,
života bytie všetko hravo premosťuje,
ľady medziľudské večne prelamuje,
každé trápenie neúnavne rozjasňuje,
nesmelosť mierni, výbušnosť krotí,
bezodplatne bolesti lieči, smútky hojí,
iskričky vo všetkých očiach rozsvecuje,
a každý nádych-výdych posväcuje.
Úsmev je radosť čistá a tichá,
jasne požehnávajúca i požehnaná,
ponúknutá nezištne ako nevinnosť detská. (viac…)

Read Full Post »


Modlitba dvoch sŕdc :

Nedopustím, aby si padla a nikdy ťa neopustím… Zostanem pri tebe so svojou láskou, budem ťa sprevádzať, kamkoľvek pôjdeš… Kiež by ťa posilňovala moja láska a chránila moja vernosť! Nech ťa zahalí moja neha a moja túžba nech ti ide v ústrety! Chcem ťa utešovať, keď si smutná, položiť na teba ruku, keď tebou zmieta nepokoj, pobozkať tvoje boľavé rany a kráčať po tvojom boku, ako anjel pokoja, keď si uštvaná… Budem ti kryť chrbát, keď sa ti ľudia budú vysmievať… Vezmem ťa do náručia, keď budeš sama, keď stratíš reč, požičiam ti svoj hlas a keď budeš kráčať zohnutá, pohľadom svojej lásky ti narovnám chrbát… Skrehnutú ťa zahrejem a keď ťa budú gniaviť starosti, pošepnem ti slová útechy… Keď ti dušu naplní smútok, ja ho zaženiem… Kiež by moja prítomnosť bola pre teba svetlom vo všetkom, čo robíš… Ráno ťa zobúdzam svojou túžbou a večer ťa prikrývam svojou láskou… Spi v mojom náručí – líce na líci, srdce na srdci… Počúvaj, bije pre teba…, počas dlhej noci… Každý nový deň…“ (Anselm Grün)

Tento úryvok sa mi spojil s konkrétnou piesňou – nech sa páči 🙂

🙂 a ešte iná verzia tej istej piesne 😉

Read Full Post »


Okienka Proroka :

Pak Mitra řekla, Promluv k nám o lásce.
A Mustafa pozdvihl hlavu, pohlédl na lidi a náhle byl všude tichý a nehybný klid. A on mocným hlasem pronesl:
Když vám pokyne láska, následujte ji, přestože její cesty jsou nesnadné a strmé.
A když vás její křídla obestřou, nebraňte se ji, přestože meč skrytý v jejich perutích vás možná poraní.

A když k vám promlouvá, důvěřujte jí,
přestože její hlas možná roztříští vaše sny tak, jako severní vítr mění zahradu v pustinu.

I když vás láska bude korunovat, zároveň vás i ukřižuje. I když je vaším růstem, zároveň je i omezením.
I když vás vynese do výšin a s něhou laská a opatruje nejkřehčí výhonky chvějící se v slunci, zároveň sestoupí k vašim kořenům a otřásá jejich úponky zapuštěnými v zemi. (viac…)

Read Full Post »


Okienka Proroka v pondelok končia, vytvoriac priestor pomaly, ale isto prichádzajúcej jari 🙂 a s ňou súvisiacim skutočnostiam = práce v záhrade, intuitívne intenzívne prechádzky za hranice všedných dní kancelárskych do prírody, putovanie za hlasom srdca … 🙂

Samozrejme, že to najdôležitejšie bude na koniec a zároveň začiatok niečoho nového = Láska 🙂

Možno si otvorením a prečítaním okienok niekto z vás našiel otvorenejší náhľad cez Vnútro seba na Univerzum.

A tu je Univerzálne okienko = príroda, otvorený náhľad na život a nielen pasívny výhľad = vnímavé pozorovanie, ale aj aktívne vnímavé vedomé žitie = tvorenie života 🙂

Hovor o Bohu každým svojim slovom.
Zo svojho života urob dar. Nikdy nezabúdaj, že si dar!
Buď darom každému, kto vstúpi do tvojho života a do koho života vstúpiš ty. Nikdy nevstupuj do cudzieho života, ak nemôžeš byť darom.
Ak niekto neočakávane vstúpi do tvojho života, snaž sa nájsť dar, pre ktorý si ten človek prišiel.
Z akého iného dôvodu by niekto k tebe prichádzal?

Každý kto k tebe kedy prišiel, prišiel preto, aby od teba dostal nejaký dar. Tým zároveň dáva dar tebe – dáva ti možnosť, aby si realizoval to, čím si.

Neale Donald Walsh – Rozhovory s Bohom II. (viac…)

Read Full Post »


Okienka Proroka :
Túžby tohto sveta sú ako kotol a svetské obavy sú ako sprcha, ktorá z kotla vyteká. Zbožní ľudia žijú nad týmto kotlom v chudobe a radosti. Bohatí sú tí, ktorí prikladajú lajná do ohňa pod kotlom, aby kúpeľ mal tú správnu teplotu.
Ty však opusť svoj kotol a vstúp do kúpeľa. Tí z kúpeľa sa poznajú podľa čistoty svojej tváre.
Zatiaľ čo prach, dym a špina sú znakom tých, ktorí dávajú prednosť kotlu.
Pokiaľ snáď nemáš dobrý zrak, aby si ich mohol rozpoznať podľa tváre, isto ich poznáš po zápachu.
Tí, ktorí pracujú pri kotli hovoria : Dnes som priniesol dvadsať mechov vysušených kravských lajen, aby som dobre rozkúril pod kotlom.
Tieto lajná udržujú oheň určený čistým ľuďom a zlato je ako tie lajná. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »