Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘vibrácie’


Sebapoznanie

Rozumieť si s iným človekom neznamená využiť ho, ale vzájomne sa podporovať, mať s ním dobrý vzťah. To sa môže podariť len vtedy, ak každý človek spozná predovšetkým sám seba. Len vtedy si môžem rozumieť s priateľom, ak som získal dostatok poznatkov o sebe.

Malá kniha o šťastí – Anselm Grun, úryvok z časti ŠŤASTIE SA ŠÍRI, LÁSKU DÁVAŤ I DOSTÁVAŤ

(viac…)

Read Full Post »


ŽIVOT – citáty, Paulo Coelho

časť Sen :
Niekedy je šťastie požehnaním,
ale všeobecne je to skôr víťazstvo.
Každý deň nám prináša magické okamihy,
ktoré nám pomáhajú zmeniť sa a nútia nás hľadať svoje sny.
časť Cesta :
V živote muža alebo ženy existujú dva prístupy –
dá sa budovať alebo pestovať.
Stavitelia sa môžu svojim úlohám venovať roky,
jedného dňa však príde chvíľa, keď svoje dielo dokončia.
Vtedy zastanú, obklopení vlastnou stenou.
Len čo budova stojí, život stratí zmysel.
Tí, ktorí pestujú rastliny,
musia čeliť búrkam a zmenám ročných období,
a len zriedkakedy si odpočinú.
A na rozdiel od stavieb,
rastliny v záhrade nikdy neprestávajú rásť.
Neustále si vyžadujú záhradníkovu pozornosť,
a práve to robí z jeho života veľké dobrodružstvo. (viac…)

Read Full Post »


🙂 Vraj mačka má 9 životov.

Tento obrázok akoby vravel, že nielen mačka a nielen v roku mačky/zajaca má 9 životov :

Aj Zem, a teda každá jej súčasť, má aspoň 9 životov v Živote 🙂

Život vibruje v rôznom rytme, ale vždy je výsledkom súladu jednotlivých frekvencií 🙂

Nech sa páči, malá ukážka :

(viac…)

Read Full Post »


Tam, kde panuje strach, prichádza konflikt. Preto neprekvapuje, že vo svete plnom takého množstva strachu jestvujú aj metafyzické techniky založené na obrane a útoku. Azda najrozšírenejšie je “Biele Svetlo Ochrany”, ako sa táto technika často nazýva. Je to krásny koncept, ale ľudia ho nie vždy používajú tým najlepším spôsobom.

V najjednoduchšej podobe spočíva v predstave, že ste obklopení bielym alebo jasným svetlom chrániacim vás od čohokoľvek škodlivého. Buď pochádza z vášho ducha alebo vám ho poskytuje duchovná bytosť. Tu je dobrý príbeh o použití tejto techniky:

Jedna krásna mladá žena sa vždy pohybovala po najdrsnejších štvrtiach mesta New York voľne ako vták, a to zvyčajne len v tenkých bavlnených šatách. Jej kamaráti sa ju snažili varovať pred nebezpečím, ale ona sa len usmievala a hovorila, že jej Svetlo ju ochráni. Raz ju jej kamarát sledoval, len pre istotu, a bol prekvapený, keď videl, ako zdvorilo a láskavo s ňou zaobchádzali tí najtvrdší chlapi ulíc. Svetlo odstránilo strach a oni reagovali na neprítomnosť strachu a na prítomnosť lásky.

Najčastejšie však použitie Bieleho Svetla posilňuje strach a dokonca aj horšie veci. Je to výsledkom toho, že sa zdôrazňuje skôr ochrana ako dôvera. V týchto prípadoch sa Svetlo používa ako ohrada alebo bariéra, ktorá udržiava zdroj strachu vo vzdialenosti, a teda vôbec strach neodstraňuje. V skutočnosti každá podobná predstava strach posilňuje, pretože vytvára návyk. Keď si predstavujete Biele Svetlo Ochrany okolo seba, svojej rodiny a priateľov, svojho domu a auta, a dôverujete tomu, že sa o všetko postará, bude to pre vás fungovať dobre. Ale keď používate to isté Svetlo a pritom sa sústreďujete na to, od čoho vás má chrániť, vyčerpávate sa a robíte Svetlo silnejším a silnejším, takže napokon bude priťahovať to, čoho sa bojíte. (viac…)

Read Full Post »


Držala som v ruke knižku od Doreen Virtue, listovala som si v nej a uvidela som jednu časť (s názvom Zvyšovanie vašej frekvencie). Pocítila som potrebu dať ju sem… 🙂 Tak to bude možno pre niekoho odkaz, alebo presne to, čo práve teraz potrebuje… 😉

Anjeli sú tu, aby nám pomáhali k uzdraveniu v mnohých oblastiach nášho života, nech už ide o záležitosti a výzvy zdanlivo svetské alebo neodkladné a hlboko duchovné. Jednou z úloh našich anjelov je pomáhať nám zvyšovať našu vibračnú frekvenciu až k tým najvyšším a najjemnejším úrovniam. O zmenu našej energie sa usilujú z dvoch dôvodov:

  1. Preto, že ide o proces “nanebovzatia” (pozn. zajtra je deň Nanebovstúpenia Pána… 😛 milujem náhody ). Všetci sme na ceste k poznaniu, že Boh a my tvoríme jednotu. Pokiaľ si túto skutočnosť plne uvedomíme a žijeme podľa nej, stúpame k nebu.
    (viac…)

Read Full Post »