Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘vedomie’

Hry Univerza


unionVideli ste, že Univerzum je koreňom magických ilúzií a úžasných hier, a kde nie je oddelené “Ty”. Jediné skutočné “Ty” prichádza a odchádza, večne sa prejavuje i ustupuje tak, ako každé vedomé bytie. Na “Teba” sa Univerzum pozerá ako na miliardu rôznych uhlov pohľadu, aspektov – ktoré prichádzajú a odchádzajú, takže pohľad je navždy nový.

~Alan Watts~

Tento úryvok mi práve pripomenul moje videnie spred 1-2 rokov. Bola noc a ja som sa snažila zaspať. (viac…)

Read Full Post »


circle

Ľudská bytosť je súčasťou celku – nami nazývaného Univerza. Časť limitovaná časom a priestorom. Skúma seba, vlastné myšlienky a pocity ako niečo, čo ju oddeľuje od zvyšku – je to istý druh sebaklamu, ilúzie vedomia. Tento sebaklam je pre nás ako väzenie. Obmedzuje nás do našich osobných túžob a náklonností k pár blízkym ľuďom. Našou úlohou musí byť oslobodenie sa od tohto väzenia – a to rozšírením našich kruhov súcitu, aby sme mohli objať všetky živé tvory a Prírodu v celej jej kráse.

~Albert Einstein~

Read Full Post »


Read Full Post »


Read Full Post »


🙂 možno odpovie : Som, kto som …

15f0467f-d351-4224-acf5-df3f2ba9d5a0

🙂 za náhľad tejto krásy ďakujeme milej duši boobak 🙂

Read Full Post »


… Láska je hlboká ako oceán, vysoká ako hviezdna klenba a šíra ako nebesá. …

… Láska, ktorá sa zrodila v lone Nekonečna a ktorá zostupuje na Zem s mystériom noci, sa uspokojí len s nesmrteľnosťou a svoje naplnenie nájde len pred Bohom. …

 Chalíl Džibrán – Zlomené krídla (viac…)

Read Full Post »


Láska mi bude jedinou priateľkou. Budem jej načúvať ako hymne, budem ju popíjať ako víno z čaše a oblečiem si jej rúcho. Za svitania ma láska prebudí zo spánku a zláka do prírody. Cez poludnie mi láska vytvorí pod stromami tônisté miesto, kde tak ako vtáci aj ja nájdem úkryt pred slnečnou páľavou. A večer budem načúvať piesni, ktorou sa príroda lúči s denným svetlom, a bude to opäť láska, čo mi v oblakoch zjaví duchov ako ticho víria v priestore. Počas noci ma láska bude kolísať v náručí a ja budem snívať o vyšších svetoch, kde žijú duše milencov a ešte aj duše básnických pevcov.

Read Full Post »


V čase, keď som veľa rozjímal o prírode a meditoval nad knihami a rôznymi spismi, ku mne znenazdajky cez jej pery prehovorila láska. Môj život bol dovtedy pustý, prázdny a ľahostajný a kým sa predo mnou ona nevynorila ako anjel, spal som ako Adam v raji. Ona sa stala Evou môjho srdca a premenila ho na dejisko zázrakov a zjavení. Naučila ma chápať zmysel života a rozpoznať skutočnosť od ilúzie. Prvá Eva zavinila, že Stvoriteľ vyhnal Adama z raja a obaja museli za trest zostúpiť do sveta hriechu.

Read Full Post »

Older Posts »