Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘tarot’


🙂 dnes som sa zobudila o štvrtej nad ránom a po znovuzaspatí sa mi sníval zvláštny sen = výklad Tarotu v inom hlavnom poradí kariet, ako zvyknem robiť, pričom z trojíc kariet bola vpravo minulosť, v strede prítomnosť a vľavo budúcnosť. Kľačala som na zemi, miešala karty a podávala som ich pravou rukou ruke, ktorá prichádzala akoby z ničoho z hora a ukladala mnou podané karty na bielu plachtu predo mnou. Farba minulosti bola zelená a zlatá a ruka mi na minulosť – vo vzduchu nad trojicou kariet /vľavo žena-prevládala zelená nad zlatou, vpravo muž-prevládala zlatá nad zelenou, v strede muž a žena-rovnomerne zlatozelená/ – napísala lietanie. Farba troch kariet prítomnosti bola kombinácia troch odtieňov fialovej – akoby tmavší odtieň /muž vľavo/ a svetlejší odtieň /žena vpravo/ farby magenta-purpur a fialová /v strede muž a žena v rovnomernom pomere oboch odtieňov magenty-purpuru tvoriaceho fialovú/, pričom hlas mi na prítomnosť povedal žitie radosti. Budúcnosť v trojici kariet bola rovnomerná kombinácia zlatej a bielej farby, pričom písmeno A/vľavo/ a písmeno B/vpravo/ sa na strednej karte vzájomne preplietli a rotáciou písmena B vytvorili dvojpísmeno alfaomega, a to tak, že B sa posunulo pod A oblúčikmi dole a bez čiarky nad oblúčikmi B akoby vyrastalo priamo z A.

Ráno po zobudení som zostala ležať v posteli a rozmýšľala som nad snom, zrazu som začala v hlave počuť akoby ozvenu slova afterglow, tak nech sa páči :
(viac…)

Read Full Post »


Cesta človeka od puberty k fyzickej plnoletosti a potom k dosiahnutiu duchovnej plnoletosti 🙂

Podklad k téme duchovného rastu a majstrovstva je z knižky Cesta srdca

12 ročný otvorí 12 brán a stratí sa …, vo veku 33 rokov začne pôsobiť verejne = Kristove roky, takže trošku nielen matematiky 😉

12 + 12 = 24 + 9 = 33, a teda v puberte = 12 rokov veku fyzického začína duchovná Cesta blázna = tarot 1. až 12. karta, kde  je človek akoby stratený sám v sebe / nezrelý … po viselcovi /12./ príde zmena/zlom/obrat = nájdeš seba a poznáš seba = fyzická plnoletosť a potom človek začína poznávať zvyšok celku = Boha v desiatich základných kvalitách a človek dozrieva, pričom tu sa napája aj  symbol na Kristove roky = 33 = 6 = Láska, získava aj duchovnú plnoletosť a postupne ide stále vyššie = k Bohu karta č. 21., ale hlavne 0 / 22. (viac…)

Read Full Post »


Nasledujúce karty = 14. až 22./0 vnímam ako aspekty Boha na ceste človeka – zrkadlenie, odraz, míľniky, ktoré musíme prejsť a zároveň nechať rezonovať svojím vnútrom v súlade s Láskou na Ceste k Božej Dokonalosti.

Mohla by som si pomôcť obsiahlym kopírovaním l-b-k, lenže som ju začala čítať 24.10.2010, a teda si nedovolím písať niečo, čo nemám aspoň informatívne prečítané, takže tu uvediem iba niekoľko súvislostí, s ktorými sa kryje aj moja intuícia.

Existuje 32 Ciest Múdrosti = 10 sefir + 22 spojníc/ciest medzi nimi. Sefiry sú vnímané ako objektívne sily Univerza, základné myšlienky, makrokozmos a cesty medzi nimi sú vnímané ako subjektívne stavy vedomia človeka, mikrokozmos. Kabalistický strom života = 10 sefir, 22 ciest a bod sútoku Daat má priamy vzťah nielen k tarotu, ale poskytuje perfektnú schému prvotného vedenia (viac…)

Read Full Post »

Cesta blázna II.


Cisárovná

Panovníčka / Kráľovná – číslo 3 – v praktickom živote (pozemskom) spája prirodzeným spôsobom vedenie Mága i Veľkňažky s hravou nenútenosťou. Cisárovná je odetá bielymi šatami – základom je čistota, ktoré sú posiate symbolmi plodnosti a obutá je láskou. Má okolo krku perly – vzácna duchaplnosť. 🙂 Okolo seba má plodné prostredie – voda ako prúdiaca rieka s vodopádom, svieža zeleň divej prírody v dotyku s kultúrnou prírodou dozrievajúceho obilia. Jej pri nej štít v tvare srdca, takže jej štítom je pevná = trpezlivá láska a jej silou je ženskosť. V pravej ruke má zlaté žezlo, takže má v sebe aj mužský princíp – aktívny. Pretože nielen prijíma a rodí, ale aj aktívne spoluvládne = má aj vavrínový veniec na hlave pod zlatým diadémom z 12 bielych hviezd v súčte 3, čo znamená – Božia inšpirácia. Je to Žena s veľkým Ž, stelesnenie jin cez všetky kvality ženy vedome žité – vyrovnaná žena, ktorá je pravou rukou Muža=Cisára. (viac…)

Read Full Post »

Cesta blázna I.


Tento článok mal byť mojou prvotinou na blogu white82 (pôvodne ním mala začať spolupráca na tomto blogu) niekedy koncom apríla 2010, ale ako plynul život, tak zmenil nielen ročné obdobie alebo názov blogu, ale aj my sme sa viac či menej plynule posunuli ďalej v poznaní seba cez život. 🙂 Je jasné, že tarot je celoživotné štúdium a teda tento článok zostane otvorený ako spoločné dieťa mňa a White a bude prístupný prijatiu doplnkov o zažité nové alebo hlbšie oživené staronové skúsenosti. 😉

Život je živý pohyb – večná vibrácia a Tarot, v jeho časti veľká arkána, sa snaží načrtnúť základné úsečky vedúce do nekonečna – Cesta blázna. O tarote je toho napísaného mnoho a nie je problém si vygoogliť informácie, ktoré sa s tarotom spájajú. Avšak nie  každému vyhovujú definície, pravidlá, memorovanie názorov iných a ak patríte medzi nich, tak možno uprednostňujete intuitívny prístup, a to nielen k tarotu. 🙂 (viac…)

Read Full Post »