Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘symboly’


Všetko povstalo skrze to Slovo. A bez toho Slova nepovstalo nič z toho, čo povstalo.

Slovo bolo pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet.

(Jn 1, 9)

V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.

Read Full Post »


Vianoce 2013

Požehnané Vianoce,

nech každý aj bez hľadania,

teraz i v roku budúcom Svetlo nachádza 🙂


(viac…)

Read Full Post »


trochu iný stromček vianočný🙂 a namiesto umelého osvetlenia prirodzené svetlo … (viac…)

Read Full Post »


… na zemi sa to deje,

čo je na nebi písané …

Read Full Post »

Genéza :-)


🙂 na počiatku bolo to,

genesis

čo za hranicou kultu stále spočíva 😉

Read Full Post »


Ja som

JA SOM (viac…)

Read Full Post »


Dominus flevit

„V ten deň zastanú jeho nohy na hore Olivovej, ktorá leží na východ od Jeruzalema …“ (Zachariáš 14.,4)

Read Full Post »


Porta Fidei je symbol Roku viery, ktorý sa začal 11.10.2012 a skončí sa na slávnosť Ježiša Krista, Kráľa vesmíru – 24.11.2013.

Porta Fidei

Porta Fidei

Portál viery (Skutky apoštolské 14., 27) vedie do života spoločenstva s Bohom a je pre nás stále otvorený. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »