Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘stres’


Zdroj stresu je odpor, v havajskom jazyku ku´e, čo znamená “stáť oddelene”. Prirodzený odpor je niečo ako trenie, ktoré nám umožňuje chodiť po zemi, alebo moment pohybu, ktorý určuje smer, alebo tendencia návykov pretrvávať či spomienok zachovávať svoj vzorec. Prirodzený odpor vedie k zdravému životnému cyklu, v ktorom veci majú tendenciu zachovávať svoj tvar, ale sú dostatočne ohybné, aby sa mohli adaptovať a meniť.

Vo všeobecnosti existujú 4 druhy odporu:

  1. Fyzický odpor
  2. Emočný odpor
  3. Mentálny odpor
  4. Duchovný odpor

1. Fyzický odpor

Keď vaše telo zažíva úder, šťuchnutie, buchnutie, ranu, porezanie alebo popálenie, reaguje stresom. Myslíme si, že škrabanec, rany, pľuzgiere sú taktiež prirodzeným dôsledkom. Nemusí to byť pravda. Existujú ľudia, ktorí preťahujú oceľové ihly cez ramená a pritom nekrvácajú ani nemajú rany, ľudia, ktorí prenikajú rukami do tela iného a ani ho nezrania, ani nezanechajú otvor, a ľudia, ktorí môžu chodiť po ohni bez toho, aby sa popálili. To čo odlišuje ľudí, ktorí nemajú stresovú reakciu na jedy a zranenia, od tých, ktorí túto reakciu majú – je vyšší stupeň tolerancie pre dané substancie alebo podmienky. Čiže buď sú na začiatku viac uvoľnení, takže pre vznik symptómov je potrebné väčšie napätie, alebo vycvičili svoje telá, aby reagovali odlišne, predovšetkým tak, aby redukovali odpor zmenou vzorcov reakcií. (viac…)

Read Full Post »


Zdravie je stavom mieru a harmónie, zatiaľ čo choroba je stavom vojny a konfliktu. Mestský šaman liečiteľ patriaci k tradícii dobrodruhov sa nesnaží zastaviť vojnu, či už v tele alebo vo svete, ale namiesto toho sa pokúša vytvoriť harmóniu. Havajský koncept zdravia a liečenia je veľmi užitočný pre náš moderný svet. Je založený na slove ola, čo znamená “život” aj “dosiahnutie mieru”, so slovným základom výrazne zodpovedajúcim prekypujúcej energii. Opačný stav – choroba – sa nazýva ma´i, so slovným základom  znamenajúcim “stav napätia”. Máme tu jasné chápanie choroby ako situácie spojenej so stresom.

Západný prístup má tendenciu zaobchádzať s každou manifestáciou choroby zvlášť – v súlade s jej symptómami, lokalizáciou a reakciou na liečenie – a kladie veľký dôraz na pomenovanie každej manifestácie zvlášť (často menom osoby, ktorá objavila istý typ symptómov). V protiklade k tomu šamanský prístup odvodený z princípov a vyjadrený v havajskom jazyku sa môže zdať absurdne jednoduchým. Podľa šamanského prístupu všetky choroby (všimnite si, všetky) sa pokladajú za vygenerované samotnou osobou v dôsledku napätia. Lokalizácia choroby znamená len miesto, kde sa sústreďuje napätie. Význam všetkých havajských slov vzťahujúcich sa na liečenie zodpovedá voľnému priechodu energie a naznačuje uvoľnenie napätia spôsobeného stresom… Autor sa nesnaží vyvrátiť tradičný západný systém medicíny, len prezentuje odlišný systém. (viac…)

Read Full Post »