Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘princípy šamanizmu’


Horný svet je miestom, kde nájdete inšpiráciu a dostanete božskú pomoc od akua (zosobnených mocností premien), ktoré môžu mať veľa podôb a hrať veľa úloh. Vojdete doňho tak, že pôjdete do Záhrady a budete hľadať otvor v oblohe, ku ktorému vyleziete po strome, po rebríku alebo po povraze; alebo môžete skočiť či vzlietnuť. Potom sa chytíte okrajov otvoru a dostanete sa cezeň dovnútra a uvidíte naokolo krásne a nádherné prostredie.

Prvý dôvod, pre ktorý sa odporúča navštíviť Lanikeha, je stretnutie so Silovými zvieratami.

Silové zviera je akua v zvieracej podobe, duchovná bytosť, ktorá vás môže učiť a pomáhať vám na cestách do rôznych snov. (viac…)

Read Full Post »


Intuícia sa vo všeobecnosti vzťahuje na informáciu alebo vedomosti, ktoré nám sprostredkovávajú naše vnútorné zmysly – zrak, sluch a pocity (niekedy aj vôňa a zriedka i chuť). Telepatia sa zvyčajne chápe ako niečo aktívne a verbálne a jasnozrivosť ako niečo pasívne a vizuálne. Podobne ako vo vonkajšom svete, aj vnútorné vedomosti a informácie sa môžu na jednej strane poskytovať a na druhej dostávať. Keďže podľa šamanského učenia materiálny svet je produktom nemateriálneho sveta, materiálny základ môže, ale nemusí byť objavený.

Aka pavučina

Jednou z vhodných, zaužívaných metafor je pavučina – nazývaná aj aka pavučina. Aka je havajské slovo, ktoré znamená “esencia” alebo “tieň”. Je to pojem nemateriálnej siete, ktorej vlákna spájajú všetko vo vesmíre. Často sa tieto vlákna chápu vo vzťahu k emóciám a vtedy sa zavše nazývajú povrazy alebo laná. Samotné spojenia v pavučine existujú stále, ale jednotlivé vlákna sa aktivujú vedomou pozornosťou. Takže niečo intuitívne viete – nastáva prenos informácie – kedykoľvek, keď na niečo myslíte, alebo si to uvedomíte. Typickým príkladom je, keď myslíte na priateľa a ten vám ihneď zavolá. Myšlienka na priateľa môže preniesť podnet alebo túžbu, na ktoré ten môže odpovedať, alebo priateľ možno práve pred telefonátom na vás myslel a vy ste to zachytili. V každom prípade to možno vysvetliť pomocou informácie prenášanej v pavučine. (viac…)

Read Full Post »


Sedem talentov šamana sa odvodzuje od siedmych princípov. Nie sú to konkrétne techniky, skôr zručnosti, ktoré sa majú zdokonaľovať.

1. VIDENIE (odvodené z princípu “Svet je taký, akým si myslíme, že je”)

Toto je schopnosť existovať vo svete z perspektívy siedmych princípov, “vidieť” veci skôr týmto spôsobom než obyčajným. Často nazývame takéto konanie druhou úrovňou v porovnaní s prvou úrovňou. Na 1. úrovni myslenia – teda v “obyčajnej” realite ľudí – svet nezávisí od vášho myslenia, všetko je oddelené, energia sa prenáša len materiálnymi prostriedkami, minulosť má väčšiu moc ako prítomnosť, milovať znamená riskovať, že budete nešťastným, sila je zvonku, a úspech je vecou nadania, odmeny, sily alebo šťastia. Existovať na 2. úrovni vo svete, ktorého väčšia časť existuje na prvej úrovni, nie je ľahké, ale pre šamana je to kľúč k úspechu. Zvlášť veľkou výzvou je to, že stále musíte udržiavať prvú úroveň vedomia tak, aby ste mohli komunikovať na tejto úrovni s ostatnými. (viac…)

Read Full Post »


Šiesty princíp: Všetka sila pochádza z nášho vnútra (MANA)

Podľa väčšiny filozofických učení sme relatívne bezmocní. Skutočná sila existuje vonku vo forme boha oddeleného od svojho stvorenstva, alebo bohov a bohýň konajúcich z vlastného rozmaru, osudu, minulých udalostí, génov našich predkov, spoločnosti (čo znamená iných ľudí), vlády (čo tiež znamená iných ľudí), rodičov, duchovnej hierarchie zosnulých majstrov, síl zla, Prírody… prakticky čohokoľvek, len nie z nášho vnútra. V úplnom – a pre niektorých šokujúcom – protiklade k tomuto pohľadu filozofia Huna (havajská) učí, že všetka sila vytvárajúca vašu skúsenosť prichádza z vášho vlastného tela, mysle a ducha. Uvažujúc logicky, ak nejestvujú obmedzenia, Vesmír alebo Zdroj života je nekonečný, a ak je nekonečný, aj sila je nekonečná, a to v akomkoľvek jeho bode, vrátane toho, ktorý definujete ako seba. Ak zostaneme na praktickej úrovni, znamená to, že sa vám nikdy nič nestane bez vášho pričinenia. Akúkoľvek udalosť, ktorú zažívate, tvorivo priťahujete vlastnými predstavami, túžbami, strachmi a očakávaniami, a potom na to reagujete podľa svojich návykov alebo vedome. (viac…)

Read Full Post »

Všetko je sen


Postupne si rozoberieme 7 šamanských princípov. V mnohých starých tradíciách číslo 7 predstavuje vnútorné poznanie, pretože predstavuje súčet trojky a štvorky, ktoré reprezentujú základné mužské a ženské sily alebo polarity vesmíru…

Prvým princípom šamanizmu je: svet je to, čo si myslíte že je. 🙂

Podľa toho, ako sa na to pozeráme, mech s vodou môže byť spolovice plný alebo spolovice prázdny. Podľa toho, aké máte plány, dážď môže byť dobrý pre úrody, alebo zlý pre piknik. Podľa toho, aký máte postoj, problém môže znamenať prekážku alebo výzvu. To sú jasné, viditeľné a pochopiteľné príklady toho, ako naše myslenie ovplyvňuje našu skúsenosť.

Vieme, že strach, obavy, hnev a pocit urážky nás môžu urobiť chorými a znížiť našu efektívnosť, zatiaľ čo sebadôvera, rozhodnosť, láska a odpustenie nás môžu vyliečiť a zvýšiť našu výkonnosť.

(Tu ma napadol jeden vtip o strachu: 😛 Stretol pútnik na ceste mor. “Kam ideš?”,spýtal sa ho. “Idem do mesta usmrtiť päťtisíc ľudí”, odpovedal mor. Po čase sa stretli znovu. “Povedal si, že ideš zabiť päťtisíc ľudí, ale zabil si ich až päťdesiattisíc!”- vyčítal mu pútnik. “Nie”, odvetil mor. “Zabil som len päťtisíc, tí ostatní zomreli od strachu.”) (viac…)

Read Full Post »