Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘pravda’


present2

Skutočná práca spirituálneho života
sa nenachádza na vzdialených miestach
alebo v  nezvyčajných stavoch vedomia.
Je tu – v prítomnosti.
Vyžaduje od nás privítať Ducha,
privítať všetko, čím nás život obdarúva,
s múdrosťou, rešpektom a s láskavým srdcom.
Môžme sa pokloniť obom – kráse aj utrpeniu,
nášmu popleteniu a zmätku.
Uctiť si pravdu týmto spôsobom je cestou slobody.

~ Jack Kornfield ~

Read Full Post »


circle

Ľudská bytosť je súčasťou celku – nami nazývaného Univerza. Časť limitovaná časom a priestorom. Skúma seba, vlastné myšlienky a pocity ako niečo, čo ju oddeľuje od zvyšku – je to istý druh sebaklamu, ilúzie vedomia. Tento sebaklam je pre nás ako väzenie. Obmedzuje nás do našich osobných túžob a náklonností k pár blízkym ľuďom. Našou úlohou musí byť oslobodenie sa od tohto väzenia – a to rozšírením našich kruhov súcitu, aby sme mohli objať všetky živé tvory a Prírodu v celej jej kráse.

~Albert Einstein~

Read Full Post »


message

Ak pohľad na modré nebo naplní ťa radosťou,
ak steblo trávy vyrastajúce na poliach
má silu pohnúť tebou,
ak jednoduché veci v prírode
majú posolstvo, ktorému rozumieš,
raduj sa…
pretože tvoja duša je nažive.

~ Eleanora Duse ~

Read Full Post »


🙂 možno odpovie : Som, kto som …

15f0467f-d351-4224-acf5-df3f2ba9d5a0

🙂 za náhľad tejto krásy ďakujeme milej duši boobak 🙂

Read Full Post »


Okienka Proroka :

Jeden muž mal ženu nepríjemnej, sprostej a klamárskej povahy, ktorá premrhala všetko, čo on domov priniesol.

Jedného dňa tento muž, ktorý bol veľmi chudobný, kúpil kus mäsa, aby ním pohostil svoju návštevu. Ale žena to mäso potajomky zjedla a ešte to spláchla trochou vína.

Keď nadišiel čas jedla, muž jej povedal : Naši hostia sú už tu ! Dôjdi pre mäso a chlieb. Poslúž návšteve.

Žena odpovedala : To mäso zjedla mačka, ak nejaké chceš, bež ho zase kúpiť.

Muž teda vzal mačku a zvážil ju na váhe. Zistil, že zviera váži päť kíl.

Zareval : Ach ty falošná ženská ! Mäso, ktoré som kúpil, vážilo tiež päť kíl ! Práve som zvážil tú mačku, kde je teda mäso ?! Pokiaľ som však práve zvážil to mäso, potom kde je teda mačka ?!

Rúmí – 159 súfijských poviedok

Istotu, kde 🙂  je to mäso, nemám 😛

Ale viem, kde je tá mačka 😀

😀  Okienko vnímania mačky bdelej aj bez mäsa 😛

Read Full Post »


Okienka Proroka :

Viera je mocnejšia ako pochybnosť.
Ind vraví átman,
Číňan vraví tao,
kresťan vraví milosť.

Vieme, čo je dobré, hlásajú to prikázania. Boh však nie je iba v prikázaniach, ktoré predstavujú len jeho nepatrnú časť. Môžeš stáť priamo pri prikázaniach a pritom byť ďaleko od Boha.

Boh je dokonalé bytie. Všetko ostatné existuje len napoly, čiastočne, je v stave zrodu, zmiešané, skladá sa z možností. Boh však nie je zmiešaný, je jeden, nenesie v sebe možnosti, je úplnou skutočnosťou. Zato my sme pominuteľní, nachádzame sa v stave zrodu, predstavujeme možnosti, nejestvuje pre nás dokonalosť, teda úplné bytie. Ale keď kráčame od schopnosti k činu, od možnosti k uskutočneniu, podieľame sa na skutočnom bytí, dostávame sa o stupienok bližšie k dokonalému a božskému. Znamená to : uskutočňovať sa. (viac…)

Read Full Post »


Okienka Proroka :

Hovoríte o ja, akoby to bola známa, objektívna veličina, lenže tak to nie je. V každom z nás sa nachádzajú dve ja, a ten, kto by objavil, kde sa jedno ja začína a druhé končí, by bol nekonečne múdry.
Ak trochu pozorujeme naše subjektívne, empirické ja, zistíme, že je veľmi premenlivé, náladové, veľmi závislé od okolia, vystavené vplyvom vonkajšieho sveta. Nemôže teda byť veličinou, s ktorou sa dá naisto rátať, a už vôbec nemôže byť mierou a vnútorným hlasom pre nás samých. Toto ja nás poúča iba o tom, že sme dosť slabé, spurné a zúfalé pokolenie, čo sa často opakuje aj v Biblii.
Potom však máme druhé ja, ukryté v tom prvom, s ním zmiešané, ale v žiadnom prípade si ich nemožno zmýliť. Toto druhé, vznešené, sväté ja, nie je osobné, ale predstavuje náš podiel z Boha, zo života, z celku, z neosobného i nadosobného. (viac…)

Read Full Post »


Okienka Proroka :
Jeden muž prišiel zavčas rána do paláca proroka Šalamúna a predstúpil pred neho. Líca muža boli pobledlé a pery sa mu chveli.
Šalamún sa ho spýtal : Prečo si taký vydesený ?
Muž odpovedal : Azrael – anjel smrti na mňa uprel významný pohľad plný hnevu. Snažne ťa prosím, rozkáž vetru, nech ma odnesie do Indie, aby tak moje telo i moja duša utiekli do bezpečia.
Šalamún teda rozkázal vetru, ktorý urobil to, o čo ho muž žiadal.
Ďalší deň sa prorok spýtal Azraela : Prečo si na toho muža vzhliadol tak zastrašujúcim pohľadom ? Veď on je predsa veriaci. Vnukol si mu taký strach, že utiekol preč zo svojej rodnej zeme. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »