Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘práca na sebe’


zdravotné desatoro

Read Full Post »


circle

Ľudská bytosť je súčasťou celku – nami nazývaného Univerza. Časť limitovaná časom a priestorom. Skúma seba, vlastné myšlienky a pocity ako niečo, čo ju oddeľuje od zvyšku – je to istý druh sebaklamu, ilúzie vedomia. Tento sebaklam je pre nás ako väzenie. Obmedzuje nás do našich osobných túžob a náklonností k pár blízkym ľuďom. Našou úlohou musí byť oslobodenie sa od tohto väzenia – a to rozšírením našich kruhov súcitu, aby sme mohli objať všetky živé tvory a Prírodu v celej jej kráse.

~Albert Einstein~

Read Full Post »


porozumenie

Podstatou lásky a súcitu je porozumenie – schopnosť spoznať fyzické, materiálne a psychologické utrpenie iných. Vcítime sa do kože druhých. Ideme “dnu” do ich tela, pocitov, mentálnych formácií a budeme svedkami ich trápenia.

Povrchné pozorovanie (ako outsider) nestačí na to, aby sme pochopili ich bolesť. Musíme splynúť s objektom nášho pozorovania. Keď sme v kontakte s niekoho trápením, rodí sa v nás súcit. Súcit doslovne znamená “trpieť s”. (viac…)

Read Full Post »


whisper

Pošepkám ti do ucha tajomstvá,
len prikývni áno a buď ticho.
Duša mesiaca sa zjaví na ceste môjho srdca.
Aká je len vzácna táto výprava… (viac…)

Read Full Post »


message

Ak pohľad na modré nebo naplní ťa radosťou,
ak steblo trávy vyrastajúce na poliach
má silu pohnúť tebou,
ak jednoduché veci v prírode
majú posolstvo, ktorému rozumieš,
raduj sa…
pretože tvoja duša je nažive.

~ Eleanora Duse ~

Read Full Post »


Porážka je stav mysle.
Nikto nebude porazený, iba ak je prehra akceptovaná ako realita.
(Bruce Lee)

Read Full Post »


 

“Vždy si ver. Nezáleží na tom, kto je v tvojom okolí negatívny, alebo že na teba útočí negatívnou energiou.
Úplne to zablokuj – pretože v čo veríš, sa stane.”

Read Full Post »


Milý problém, môj Boh je väčší než ty.

či z iného pohľadu:

“Nepreklínaj tmu, prines svetlo.
Boh zoslal pomoc.
Zoslal TEBA.”
(J.Davisová, Kniha o pastierovi)

🙂 (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »