Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘pamäť’

Poznávame srdcom


Žiada sa mi sem hodiť zopár slov:

“…všetci máme poznanie. Ale poznanie vedie k namyslenosti, láska však buduje. 2 Ak si niekto myslí, že poznal niečo, ešte vždy nepoznal tak, ako treba poznať. 3 Ale keď niekto miluje Boha, toho pozná Boh.” (apoštol Pavol – 1.list korinťanom, 8.kap.)

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; 5 nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, 6 neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; 7 všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.” (apoštol Pavol – 1.list korinťanom, 13.kap. – Hymna na lásku)

Ďakujem nebesiam, začínam sa chápať (čo mi v poslednom období robilo dosť veľký problém). Všetko je tak, ako má byť.

Viete čo je “problém”? Že väčší dôraz kladiem na duchovno, hmota mi akosi uniká cez prsty. Nechápala som, prečo “strácam” pamäť – rozum sa dostal na vedľajšiu koľaj (bohužiaľ???). Odpoveď som dostala v prvej vete… (Óóó, vďaka ti malius za udičku. 😛 😆 Pozdravujem tvojho egúšika. 😛 😆 ). Takže momentálne mi robí najväčší problém to, že som sa dostala do stavu, ktorý úplne prestal korešpondovať so stavom, ktorý akceptuje moje okolie – a dokonca aj ja. Dva protichodné pocity. Srdcom cítim, že je to v poriadku – lenže takýto stav by sa akceptoval jedine v kláštore u budhistov :-P. Rozum ma varuje, že ulietavam. Žijem v tejto realite, no nie som ukotvená. Otázka je – čo fčul a ako vyvážiť duchovno a hmotu.

Druhý odsek mi dal tiež odpoveď – na pokoru, ktorú som si mýlila s pasivitou. Tento stav a pocit sa mi ťažko opisuje, dá sa len ticho zdieľať… (Cítim sa ako voda, či oceán. 😕 )

Read Full Post »


Havajský šamanský systém sa podobá na iné myšlienkové systémy, ktoré sa zaoberajú myslením a jeho vplyvom na vesmír, ale v niečom sa od nich výrazne odlišuje. Pred mnohými stáročiami havajskí duchovní majstri prišli k tým istým záverom ako iní majstri v iných obdobiach na iných miestach, že existuje:


  • aspekt vedomia, ktorý pôsobí skryto a nepriamo (podvedomie – aspekt srdca)
  • aspekt vedomia, ktorý pôsobí otvorene a priamo (vedomé myslenie – aspekt mysle)
  • aspekt vedomia, ktorý tieto dva presahuje a súčasne ich zahŕňa (nadvedomie – aspekt ducha).

ASPEKT SRDCA – Ku

Primárnou funkciou tohto aspektu vedomia je pamäť. Práve vďaka Ku sa môžeme učiť a pamätať si, rozvíjať zručnosti a návyky, udržiavať celistvosť tela a zo dňa na deň zachovávať pocit identity. Je to veľmi blízke západnému konceptu podvedomia, no nie je to to sité.

Najdôležitejšie je, že pamäť sa uchováva v tele ako vibrácia alebo vzorec pohybu. V prípade genetickej pamäti telo vie len to, čo vedeli predkovia. Je to však mimoriadne bohatý zdroj. V stresovej situácii sa Ku najprv obracia k pamäti predkov, aby si s touto situáciou poradilo. Ak existuje niekoľko potenciálnych možností, obráti sa k naučenej pamäti, aby to spresnilo. Genetická pamäť sa uchováva v každej bunke, no zdá sa, že naučená pamäť sa uchováva v špecifických oblastiach svalového tkaniva. Oblasť uchovávania pravdepodobne súvisí s tou časťou tela, ktorá bola aktívna počas učenia. Ak je časť tela, v ktorej sa uchovávajú spomienky, dostatočne napätá, tieto spomienky sa zablokujú a dokonca prestanú byť prístupné. Keď sa napätie svalov uvoľňuje, akékoľvek spomienky uchovávané v tejto oblasti a zablokované napätím sa tiež uvoľňujú. (viac…)

Read Full Post »