Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘odpustenie’


Ako už nie raz, aj tu si pomôžem slovami Pavla z Nového zákona, lebo mám pocit, že sú stále aktuálne a za smejkami pred slová Pavla pripájam moje vnímanie akoby hlavnej myšlienky 😉

🙂 Sebapoznanie – byť majákom z vnútorného svetla. Ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy napravte ho v duchu tichosti – a dajte si pozor, aby ste aj vy nepadli do pokušenia. Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo, a nie je nič, sám seba klame. Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý ponesie svoju ťarchu. A tak človeče, nemáš výhovorky – keď súdiš, nech už si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď Boh nikomu nenadŕža. Boh je Láska.

🙂 Vyžarujme Božiu iskru z vnútra von. Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, budú ospravedlnení. A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia to, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom.Tým ukazujú, že majú zákon vpísaný vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie a aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia, lebo Boh vidí nepochybne aj to, čo je skryté v ľuďoch. (viac…)

Read Full Post »