Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘modlitby’


Táto myšlienka ma dnes úplne ohromila, tak sa s ňou delím aj s vami… 🙂 Krásny začiatok týždňa! 🙂

blessings

Dajte vďaku všetkým požehnaniam, ktoré doteraz neboli prijaté… ale ktoré sú už na ceste! 🙂 (viac…)

Read Full Post »


1 Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť. 2 Prečo majú hovoriť pohania: “Kdeže je ten ich Boh?” 3 Veď náš Boh je v nebi a stvoril všetko, čo chcel.

4 Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk. 5 Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia. (viac…)

Read Full Post »


Chválospev na Božiu Tvár

 

Ježíši, nelze popsat slovy

tvou tvář, jež hvězdou v tmách je mi,

ty víš, co srdce nevypoví :

Jsi moje nebe na zemi.

Svou láskou všechno kouzlo vnímám,

skryté v tvých očích plných slz.

Přes vlastní pláč se pousmívám,

vím, kolik strastí unesls. (viac…)

Read Full Post »


Andělu strážnému

Anděle strážný srdce mého,

jenž záříš jako něžný svit

před trůnem Otce nebeského,

který ti káže za mnou jít,

ty kvůli mně jdeš touto zemí,

jsi přítel můj i bratr můj,

jenž útěchou i světlem je mi,

jen zůstaň, veď a osvěcuj !

Vedeš mě za ruku, vždyť vidíš,

jak ubohá a slabá jsem,

z cest něžně překážky mi sklidíš,

abych nepadla na kámen.

Neustále mě sladce vede

k pohledu do nebe tvůj hlas

a čím jsem menší vedle tebe,

tím z tebe proudí větší jas. (viac…)

Read Full Post »


Duša Kristova, posväť ma!
Telo Kristovo, spas ma!
Krv Kristova, napoj ma! (viac…)

Read Full Post »


Akú veľkú moc má modlitba! Mohli by sme ju nazvať kráľovnou, ktorá má v každom okamihu voľný prístup ku kráľovi a môže dostať všetko, o čo prosí… Sv. Terézia z Lisieux

Read Full Post »


Nedokážem povedať Otče“, pokiaľ tento vzťah nedávam najavo aj vo svojom každodennom živote.
Nedokážem povedať náš“, keď moja viera nemá miesto pre mojich blížnych a ich potreby.
Nedokážem povedať ktorý si na nebesiach“, pokiaľ všetky moje záujmy a aktivity sú len svetskej podstaty.
Nedokážem povedať posväť sa meno Tvoje“, pokiaľ ja, ktorý sa nazývam Jeho menom, nie som svätý.
Nedokážem povedať príď kráľovstvo Tvoje“, pokiaľ nie som ochotný vzdať sa svojej vlastnej suverenity a prijať spravodlivú vládu Boha.
Nedokážem povedať buď vôľa Tvoja“, pokiaľ nie som ochotný ju prijať do svojho života.
Nedokážem povedať ako v nebi, tak i na zemi“, pokiaľ nie som  skutočne pripravený Jemu slúžiť teraz a tu.
Nedokážem povedať chlieb náš každodenný daj nám dnes“ bez vynaloženia vlastnej poctivej práce alebo pokiaľ prehliadam skutočné potreby svojich blížnych.

(viac…)

Read Full Post »


Bože,

zdanlivo Bezmenný,

však Menom pôsobiaci,

Si v každom stvorení. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »