Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Miguel Ruiz’

Modlitby


Zavrite oči, otvorte srdce a vnímajte lásku, ktorá je všade okolo vás. Sústreďte sa na vaše pľúca, ako by nič iné neexistovalo. Zhlboka dýchajte a sledujte, ako vám vzduch napĺňa pľúca. Všimnite si láskyplné spojenie medzi vzduchom a pľúcami. Vnímajte rozkoš, zatiaľ čo sa pľúca rozťahujú, aby splnili najdôležitejšiu potrebu vášho tela – dýchanie. Ešte raz sa zhlboka nadýchnite, potom pomaly vydychujte a znova vnímajte rozkoš. Už samo dýchanie nám poskytuje neustálu radosť zo života. Vnímajte rozkoš toho, že žijete, rozkoš toho, že cítite lásku…

Modlitba pre Stvoriteľa

Stvoriteľ môj, pomôž mi tvoriť môj životný príbeh tak krásne, ako ty tvoríš celý vesmír. Pomôž mi obnoviť moju vieru v pravdu, v tichý hlas mojej integrity. Bože, pomôž mi prejavovať tvoju lásku každým slovom, ktoré vyslovím, každým činom, ktorý spravím. Pomôž mi učiniť z každej činnosti obrad lásky a radosti. (viac…)

Read Full Post »