Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘intuícia’


Intuícia sa vo všeobecnosti vzťahuje na informáciu alebo vedomosti, ktoré nám sprostredkovávajú naše vnútorné zmysly – zrak, sluch a pocity (niekedy aj vôňa a zriedka i chuť). Telepatia sa zvyčajne chápe ako niečo aktívne a verbálne a jasnozrivosť ako niečo pasívne a vizuálne. Podobne ako vo vonkajšom svete, aj vnútorné vedomosti a informácie sa môžu na jednej strane poskytovať a na druhej dostávať. Keďže podľa šamanského učenia materiálny svet je produktom nemateriálneho sveta, materiálny základ môže, ale nemusí byť objavený.

Aka pavučina

Jednou z vhodných, zaužívaných metafor je pavučina – nazývaná aj aka pavučina. Aka je havajské slovo, ktoré znamená “esencia” alebo “tieň”. Je to pojem nemateriálnej siete, ktorej vlákna spájajú všetko vo vesmíre. Často sa tieto vlákna chápu vo vzťahu k emóciám a vtedy sa zavše nazývajú povrazy alebo laná. Samotné spojenia v pavučine existujú stále, ale jednotlivé vlákna sa aktivujú vedomou pozornosťou. Takže niečo intuitívne viete – nastáva prenos informácie – kedykoľvek, keď na niečo myslíte, alebo si to uvedomíte. Typickým príkladom je, keď myslíte na priateľa a ten vám ihneď zavolá. Myšlienka na priateľa môže preniesť podnet alebo túžbu, na ktoré ten môže odpovedať, alebo priateľ možno práve pred telefonátom na vás myslel a vy ste to zachytili. V každom prípade to možno vysvetliť pomocou informácie prenášanej v pavučine. (viac…)

Read Full Post »