Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘hranie rolí’


Premeny, niekedy nazývané posun podôb, patria k tým najprirodzenejším a najzvláštnejším veciam, ktoré môžu šamani robiť. Toto pomenovanie sa vzťahuje na najvyšší stupeň nadania, ktoré zdieľajú všetky ľudské bytosti – nadania kulike, čo znamená “byť ako Ku”. Inými slovami to znamená nadobudnúť charakteristiky alebo vzorce iného Ku, či už ľudského alebo nie. Mimika predstavuje minimálny stupeň vývoja tohto talentu.

Viacero zvierat má taktiež túto vlohu, ktorá znamená skôr zmenu vzorca vzťahujúceho sa na zjav alebo správanie, než len používanie schopností, ktoré už máte. Tiger splýva s prostredím vďaka svojmu prirodzenému zafarbeniu, ale chameleón mení svoje zafarbenie, aby splynul s prostredím. To sú aktívne mimikry. Jestvuje hmyz, ktorý sa správa ako konáre, ryby, ktoré sa správajú ako kamene, zdravé vtáky, ktoré sa správajú, ako by mali zlomené krídla, a šimpanzy, ktorí sa správajú ako ľudia. Sú aj ľudia, ktorí sa správajú ako zvieratá, vtáky, ryby a hmyz.

Jedna vec je napodobňovať nevedome, alebo naučiť sa niečo, čo robia iní, či splynúť so spoločenským, prípadne fyzickým prostredím, a úplne iné je, keď to robíte s cieľom ovplyvniť iných a získať moc. Práve toto bol vynález šamanov a prvý stupeň sa volá hranie rolí. Celý náš herecký priemysel pochádza zo šamanskej tradície. Make-up, kostýmy, dekorácie, hudobné partie upravené pre hru, a dokonca aj špeciálne efekty vynašli šamani. Všetko bolo a stále je používané, aby vplývalo na divákov, ale šamanské idey siahali ďalej. V mnohých tradičných spoločnostiach šamani hrali úlohy bohov, démonov, hrdinov, zloduchov a zvierat nielen preto, aby učili a zabávali, ale pre magický vplyv. (viac…)

Read Full Post »