Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘emócie’


Už pár dní nosím v hlave tento článok, no Samuel ma dnes nakopol (alebo bol len vykonávateľom nakopnutia od niekoho zhora 😛 ).

Minulý týždeň bol silný na očisty… To ste si určite všimli. Neminulo to ani mňa. 🙂 Keď k tomu došlo, začala som rozmýšľať, čo vo mne túto situáciu vyvolalo. Tak ma napadlo, že každá jedna situácia, s ktorou sa stretneme nám slúži ako potenciálny stupienok dostať sa vyššie. Je len na nás, či zvládneme vyšplhať sa naň. Každá jedna situácia, ktorá sa zahrá s našimi emóciami, nám má niečo povedať. Priblížiť nás k poznaniu. Niekto chce počúvať a učiť sa… Niekto cúvne (no ten stupienok ho bude čakať aj naďalej).

Pod poznaním myslím dokonalé sebaspoznanie. Možno ohŕňate nosom, že len takéto poznanie? 🙂 Ako inak by ste chceli spoznať to, čo je vonku – keď nepoznáte to, čo je vnútri? 🙂 Prečo hľadáte stále vonku – v knihách, na internete, od iných ľudí… 🙂 Poznanie pochádza priamo od vás – je ukryté vnútri vás. To, čo čítate v knihách ako nové – to všetko máte skryté vnútri. A k odhaleniu tohto poznania – kúsok po kúsku – nám pomáhajú práve takéto situácie, ktoré sa nás emocionálne dotknú.

Môžu mať rôzne podoby a môžu vyvolať rozličné emócie – hnev, strach, závisť, zamilovanosť… hocičo, čo nás nenechá chladnými. A presne tieto reakcie nás na niekoho iného označujeme pojmom “zrkadlo”. (viac…)

Read Full Post »


Havajský šamanský systém sa podobá na iné myšlienkové systémy, ktoré sa zaoberajú myslením a jeho vplyvom na vesmír, ale v niečom sa od nich výrazne odlišuje. Pred mnohými stáročiami havajskí duchovní majstri prišli k tým istým záverom ako iní majstri v iných obdobiach na iných miestach, že existuje:


  • aspekt vedomia, ktorý pôsobí skryto a nepriamo (podvedomie – aspekt srdca)
  • aspekt vedomia, ktorý pôsobí otvorene a priamo (vedomé myslenie – aspekt mysle)
  • aspekt vedomia, ktorý tieto dva presahuje a súčasne ich zahŕňa (nadvedomie – aspekt ducha).

ASPEKT SRDCA – Ku

Primárnou funkciou tohto aspektu vedomia je pamäť. Práve vďaka Ku sa môžeme učiť a pamätať si, rozvíjať zručnosti a návyky, udržiavať celistvosť tela a zo dňa na deň zachovávať pocit identity. Je to veľmi blízke západnému konceptu podvedomia, no nie je to to sité.

Najdôležitejšie je, že pamäť sa uchováva v tele ako vibrácia alebo vzorec pohybu. V prípade genetickej pamäti telo vie len to, čo vedeli predkovia. Je to však mimoriadne bohatý zdroj. V stresovej situácii sa Ku najprv obracia k pamäti predkov, aby si s touto situáciou poradilo. Ak existuje niekoľko potenciálnych možností, obráti sa k naučenej pamäti, aby to spresnilo. Genetická pamäť sa uchováva v každej bunke, no zdá sa, že naučená pamäť sa uchováva v špecifických oblastiach svalového tkaniva. Oblasť uchovávania pravdepodobne súvisí s tou časťou tela, ktorá bola aktívna počas učenia. Ak je časť tela, v ktorej sa uchovávajú spomienky, dostatočne napätá, tieto spomienky sa zablokujú a dokonca prestanú byť prístupné. Keď sa napätie svalov uvoľňuje, akékoľvek spomienky uchovávané v tejto oblasti a zablokované napätím sa tiež uvoľňujú. (viac…)

Read Full Post »