Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘cesta blázna’“Počuješ tie kroky za tebou? To nie som ja… to ťa doháňa KARMA.” 😛

(milá predstava, však? 😆 )

Niekto si možno povie, že sa z toho nejako vyvlečie. Ale netreba zabúdať na ďalšiu možnosť – a to, že: (viac…)

Read Full Post »


Ten, kto sa nedokáže dlhšie odmlčať, aby zastal oduševnene, s úctou vnímajúc div, je citlivý ako neživý – jeho oči sú zatvorené. /Albert Einstein/ (viac…)

Read Full Post »


Prebudená príroda a jarné práce v záhrade vo mne otázku vzbudili :

(viac…)

Read Full Post »


Tvoja spása začína vo chvíli, keď si povieš: Som blázon ja… alebo sú blázni všetci naokolo.
/Anthony de Mello/
🙂 White :

Read Full Post »


Cesta

ako proces,

ako zrkadlo,

ako znovuobjavenie …

/prológ ku Camino Santiago de Compostela – Putovanie za poznaním tajomstiev Krásy Božieho Slova 2011, so zastávkou vo Fátima alebo v Lourdes/ (viac…)

Read Full Post »


Vyhláška č. 13/1994 Sb. o bezpečnosti létání na koštěti

Základní ustanovení

§1 a) Proti této vyhlášce není odvolání.
b) Čarodějnicí rozumíme inteligentní bytost ženského pohlaví, atraktivního zevnějšku a příjemného chování ovládající let na koštěti.
c) Koštětem rozumíme dopravní prostředek čarodějnice, včetně vysavače.
d) Vysavač musí býti vybaven spinačem “Tahem zapni, stiskem vypni” a trojcestným katalyzátorem.
§2 a) Létání je povoleno pouze čarodějnicím starším 15 let.
b) Výjimky z písmena a) uděluje FČČR (Federace Čarodějnic ČR).
§3 a) Létat se povoluje pouze v podroušeném stavu s minimálním obsahem mandragory v krvi 0.89417 promile.
b) Převážet více jak jednu osobu je zakázáno.
§4 a) Při porušení této vyhlášky se čarodějnici zakazuje létat na sto let a její koště bude veřejně spáleno za přítomnosti předsedkyně FČČR
b) Čarodejnici může být propůjčeno koště pouze a jen na základě zvláštního povolení.
c) Pro let dle písm. b) platí omezení rychlosti na 70 n.k.s-1 (netopýřích křídel za sekundu).
d) Létat se přísně zakazuje nad chladícími věžemi, pivovary, lihovary, mlékárnami a věznicemi. (viac…)

Read Full Post »

Cesta blázna II.


Cisárovná

Panovníčka / Kráľovná – číslo 3 – v praktickom živote (pozemskom) spája prirodzeným spôsobom vedenie Mága i Veľkňažky s hravou nenútenosťou. Cisárovná je odetá bielymi šatami – základom je čistota, ktoré sú posiate symbolmi plodnosti a obutá je láskou. Má okolo krku perly – vzácna duchaplnosť. 🙂 Okolo seba má plodné prostredie – voda ako prúdiaca rieka s vodopádom, svieža zeleň divej prírody v dotyku s kultúrnou prírodou dozrievajúceho obilia. Jej pri nej štít v tvare srdca, takže jej štítom je pevná = trpezlivá láska a jej silou je ženskosť. V pravej ruke má zlaté žezlo, takže má v sebe aj mužský princíp – aktívny. Pretože nielen prijíma a rodí, ale aj aktívne spoluvládne = má aj vavrínový veniec na hlave pod zlatým diadémom z 12 bielych hviezd v súčte 3, čo znamená – Božia inšpirácia. Je to Žena s veľkým Ž, stelesnenie jin cez všetky kvality ženy vedome žité – vyrovnaná žena, ktorá je pravou rukou Muža=Cisára. (viac…)

Read Full Post »

Cesta blázna I.


Tento článok mal byť mojou prvotinou na blogu white82 (pôvodne ním mala začať spolupráca na tomto blogu) niekedy koncom apríla 2010, ale ako plynul život, tak zmenil nielen ročné obdobie alebo názov blogu, ale aj my sme sa viac či menej plynule posunuli ďalej v poznaní seba cez život. 🙂 Je jasné, že tarot je celoživotné štúdium a teda tento článok zostane otvorený ako spoločné dieťa mňa a White a bude prístupný prijatiu doplnkov o zažité nové alebo hlbšie oživené staronové skúsenosti. 😉

Život je živý pohyb – večná vibrácia a Tarot, v jeho časti veľká arkána, sa snaží načrtnúť základné úsečky vedúce do nekonečna – Cesta blázna. O tarote je toho napísaného mnoho a nie je problém si vygoogliť informácie, ktoré sa s tarotom spájajú. Avšak nie  každému vyhovujú definície, pravidlá, memorovanie názorov iných a ak patríte medzi nich, tak možno uprednostňujete intuitívny prístup, a to nielen k tarotu. 🙂 (viac…)

Read Full Post »