Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘autizmus’


Zdroj stresu je odpor, v havajskom jazyku ku´e, čo znamená “stáť oddelene”. Prirodzený odpor je niečo ako trenie, ktoré nám umožňuje chodiť po zemi, alebo moment pohybu, ktorý určuje smer, alebo tendencia návykov pretrvávať či spomienok zachovávať svoj vzorec. Prirodzený odpor vedie k zdravému životnému cyklu, v ktorom veci majú tendenciu zachovávať svoj tvar, ale sú dostatočne ohybné, aby sa mohli adaptovať a meniť.

Vo všeobecnosti existujú 4 druhy odporu:

  1. Fyzický odpor
  2. Emočný odpor
  3. Mentálny odpor
  4. Duchovný odpor

1. Fyzický odpor

Keď vaše telo zažíva úder, šťuchnutie, buchnutie, ranu, porezanie alebo popálenie, reaguje stresom. Myslíme si, že škrabanec, rany, pľuzgiere sú taktiež prirodzeným dôsledkom. Nemusí to byť pravda. Existujú ľudia, ktorí preťahujú oceľové ihly cez ramená a pritom nekrvácajú ani nemajú rany, ľudia, ktorí prenikajú rukami do tela iného a ani ho nezrania, ani nezanechajú otvor, a ľudia, ktorí môžu chodiť po ohni bez toho, aby sa popálili. To čo odlišuje ľudí, ktorí nemajú stresovú reakciu na jedy a zranenia, od tých, ktorí túto reakciu majú – je vyšší stupeň tolerancie pre dané substancie alebo podmienky. Čiže buď sú na začiatku viac uvoľnení, takže pre vznik symptómov je potrebné väčšie napätie, alebo vycvičili svoje telá, aby reagovali odlišne, predovšetkým tak, aby redukovali odpor zmenou vzorcov reakcií. (viac…)

Read Full Post »