Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘Astrálne cestovanie’


Náhodou 😉 som natrafila na toto zaujímavé video – či skôr osôbku… Inelia Benz rozpráva o svojom živote, o duchovnej ceste, o nadobudnutých schopnostiach, poslaní, paralelných svetoch… Odporúčam si pozrieť… 🙂

Read Full Post »


Vyhláška č. 13/1994 Sb. o bezpečnosti létání na koštěti

Základní ustanovení

§1 a) Proti této vyhlášce není odvolání.
b) Čarodějnicí rozumíme inteligentní bytost ženského pohlaví, atraktivního zevnějšku a příjemného chování ovládající let na koštěti.
c) Koštětem rozumíme dopravní prostředek čarodějnice, včetně vysavače.
d) Vysavač musí býti vybaven spinačem “Tahem zapni, stiskem vypni” a trojcestným katalyzátorem.
§2 a) Létání je povoleno pouze čarodějnicím starším 15 let.
b) Výjimky z písmena a) uděluje FČČR (Federace Čarodějnic ČR).
§3 a) Létat se povoluje pouze v podroušeném stavu s minimálním obsahem mandragory v krvi 0.89417 promile.
b) Převážet více jak jednu osobu je zakázáno.
§4 a) Při porušení této vyhlášky se čarodějnici zakazuje létat na sto let a její koště bude veřejně spáleno za přítomnosti předsedkyně FČČR
b) Čarodejnici může být propůjčeno koště pouze a jen na základě zvláštního povolení.
c) Pro let dle písm. b) platí omezení rychlosti na 70 n.k.s-1 (netopýřích křídel za sekundu).
d) Létat se přísně zakazuje nad chladícími věžemi, pivovary, lihovary, mlékárnami a věznicemi. (viac…)

Read Full Post »


Na rade je tretí cvičenie z programu astrálneho cestovania. Toto cvičenie je zasvätené sústredeniu sa na sluchové pocity. Nezačína sa zrakovým vnemom, pretože pozornosť ľudí je z väčšej časti pohltená informáciami, ktoré prichádzajú prostredníctvom zraku a v konečnom dôsledku nie je zriedkavé potlačovať údaje, ktoré prichádzajú inými zmyslovými orgánmi. Nácvik cvičenia nie zrakom, ale sluchom veľmi pravdepodobne znemožní zrakové informácie zatlačiť a prerušiť vnímanie signálov, ktoré vychádzajú z ostatných zmyslových orgánov počas prežívania astrálneho cestovania.

  • Začnite cvičiť! Pohodlne sa usaďte na živom a povzbudzujúcom mieste, napríklad na lavičke, ktorá je na autobusovej zastávke v rušnej časti mesta, vo vestibule múzea alebo v čakárni na železničnej stanici. Hlboko sa nadýchnite a pokúste sa rozlíšiť vo svojom vnútre údery srdca. Potom sa započúvajte do zvukov dýchania. Na záver, pokračujte v preciťovaní bitia srdca a dýchania, rozšírte ohnisko vnímania, vnímajte zvuky v bezprostrednom okolí.
  • Keď robíte toto cvičenie, majte otvorené oči, ale snažte sa podľa možnosti nedívať sa na pôvod zvuku. Keď sa cítite rozptýlení, začnite sa prechádzať a pokračujte – venujte pozornosť vášmu srdcu a jeho tlkotu, taktiež dýchaniu a zvukom, ktoré sa okolo vás ozývajú. (viac…)

Read Full Post »


Stav alertného uvoľnenia umožňuje telu hlboko sa uvoľniť, zatiaľ čo vedomie si uchováva jemnú citlivosť. Pri dosiahnutí veľmi hlbokého uvoľnenia sa zdá, že pociťovanie tela ustupuje do úzadia, zatiaľ čo vnímanie je zamerané hlavne na príjem podnetov z vonkajšieho sveta. Takže keď sa naučíte uchovať si veľmi jemnú citlivosť v stavu hlbokého uvoľnenia svalov, môžete rozvinúť schopnosť – prenášať vnem na vzdialené miesto a necítiť sa príliš obmedzený  rozmermi tela alebo fyzickým stavom.

  • Najprv si sadnite do pohodlného kresla, napnite svaly a zhlboka sa nadýchnite. Potom si predstavte, ako teplé prúdy psychickej energie veľmi pomaly prúdia telom hore. Pokračujte veľmi pomaly, dovoľte každej skupine svalov celkom sa uvoľniť, skôr než nasmerujete predstavované prúdy energie k ďalším častiam tela.
  • Pocítite, ako sa ohrievajú a uvoľňujú svaly chodidiel, keď si predstavujete energiu prúdiacu po nich. Predstavte si, že prúdy postupne pokračujú hore lýtkami do bedier, po bokoch do dolnej časti chrbáta a brucha. Pocítite, ako sa svaly na nohách stávajú ťažšími, teplými a uvoľnenými, topia sa v kresle pod vami. (viac…)

Read Full Post »


Robila som si poriadok v knižnici a našla som knižku (kúpenú asi pred 13-rokmi 😛 ), ktorú som ešte nečítala. Niežeby bola zlá 😀 , len ide o 30-dňový program na astrálne cestovanie. Ja sa do toho ešte akosi nehrniem, tak ma môžte predbehnúť. 😀

Knižka je písaná po česky, takže budem prekladať. AC bude skratkou pre astrálne cestovanie. Na každý deň sú tu cvičenia, ktoré učia osvojiť si a zdokonaliť túto techniku mimo-telovej turistiky 😛

Príprava:

AC neznamená  oddeliť sa od tela alebo prerušiť spojenie s každodennou realitou. Tento zážitok vám skôr pomôže naučiť sa vzájomnému spojeniu s telom a každodennou realitou hlbšie, než si vôbec dokážete predstaviť. V skutočnosti, čím uvoľnenejšie a pokojnejšie prijímate telo a okolitú skutočnosť, tým ľahšie je vyvolať zážitky AC na prianie. Podľa miery zvládnutia cvičení prvého týždňa sa vytvorí oveľa uvedomelejšia kontrola nad telom a vnútorným senzorickým informačným prúdom, ktorý na telo pôsobí. Na záver prvého týždňa dochádza k ovládnutiu pohrúženia sa do zmeneného stavu, kedy človek zažíva hlboké uvoľnenie svalov, kým rozum si uchováva jemnú vnímavosť.

1. deň – Za zrkadlom

Toto cvičenie pomôže dôkladne si uvedomiť vzťah k telu, umožní dosiahnuť omnoho hlbšie pochopenie vzájomného spojenia psychického a fyzického “ja”. (viac…)

Read Full Post »