Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘Sny’ Category


Koncom júla sa mi sníval sen. Šli sme pešo do mesta a za železničným priecestím som zbadala na oblohe UFO. Skryli sme sa pod orechový strom, ktorý tam rástol. UFO nás však už zbadalo a odpálilo vrchnú časť stromu, aby sme sa nemohli skrývať. Bolo nás tam viac, ja+mama+ešte niekto mne bližší a neskôr aj iní ľudia. Ako odpálili ten strom, pozrela som sa na nebo a bolo ich tam už asi 50. Čierne lode a v myšlienkach som videla čierne chudé krivé postavy. Jedna loď pristála – išli pre nás, išli sme už v dvojstupoch do lode. Uvedomila som si, že nás nefyzicky spútali, aby sme šli “dobrovoľne”. Videla som, že nám nechcú zle, len nám nevedeli ako vysvetliť, že je to pre naše dobro a že teraz by sme to nepochopili. Táto loď aj posádka bola iná, ako tých 50. Cestou na loď som musela ísť na malú potrebu – ušlo sa aj na moju ruku – pozrela som sa na ňu a boli tam z toho kvapôčky krvi – ale nie čerstvej, skôr ako hrdza. Potom som sa trochu prebrala a v polospánku som si povedala, že toto sa mi už raz snívalo a že sa mi to sníva znovu preto, aby som nezabudla, ako to bude. Potom som znovu snívala ďalej a vo sne som prišla domov do mojej spálne – bolo po polnoci a Adamko už spinkal v posteli. Podišla som k balkónovým dverám, odhrnula som záclonu a videla som, že začalo snežiť. Povedala som: Prvý sneh… Takže keď napadne prvý sneh.

A stalo sa… (viac…)

Read Full Post »


Náhodou 😉 som natrafila na toto zaujímavé video – či skôr osôbku… Inelia Benz rozpráva o svojom živote, o duchovnej ceste, o nadobudnutých schopnostiach, poslaní, paralelných svetoch… Odporúčam si pozrieť… 🙂

Read Full Post »


V ľuďoch, ktorých milujeme, je imanentne skrytý sen, a hoci ho nevieme presne rozpoznať, napriek tomu ho túžime naplniť.

Marcel Proust

(viac…)

Read Full Post »


29.9. je v kalendári aj meno Michal, avšak čas a priestor pre Michaela poskytujeme už tu a teraz, nech sa páči 🙂

Archanjel Michael – hebrejsky מיכאל Micha’el, latinsky Michael, arabsky Mika’il alebo Mikal, doslova Kto je ako BohBohu podobný.

(viac…)

Read Full Post »


😀 Kokopelli alias circus maximus 🙂 je cesta snov za hranice všedných dní = veľká okružná cesta nielen za jedným snom :

(viac…)

Read Full Post »


Daniel – kapitola 7.

1 V pr­vom roku babylons­kého kráľa Bél­šac­cara mal Daniel sen a videnie, ktoré mu pre­beh­li hlavou na jeho lôžku. Na­to opísal sen. Za­čiatok správy hovorí: 2 Daniel po­vedal: V noci som mal videnie: Ajh­ľa, št­yri vet­ry neba roz­búrili veľké more 3 a z mora sa vy­norili št­yri veľké zvieratá, jed­no odlišné od druhého. 4 Pr­vé bolo ako lev a malo or­lie kríd­la. Videl som, že mu vy­tr­hali kríd­la, a keď ho zdvih­li zo zeme, po­stavili ho na obe nohy ako človeka a dos­talo ľuds­ké srd­ce. 5 Po­tom druhé zviera, cel­kom iné, podob­né med­veďovi, bolo po­stavené na pred­nú st­ranu a v tlame medzi zubami malo tri reb­rá. Hovorili mu: Hore sa! Jedz mnoho mäsa! 6 Na­to som videl, že sa ob­javilo ďal­šie zviera ako le­opard a malo št­yri vtáčie kríd­la na bokoch. Zviera malo št­yri hlavy a dos­talo moc. 7 Ďalej som videl v nočn­ých videniach, že sa zjavilo štvr­té zviera, st­rašné a náram­ne sil­né. Malo veľké želez­né zuby, žr­alo, dr­vilo a zvyšok po­šliapalo nohami. Bolo od­lišné od všet­kých zvierat, ktoré boli pred ním; malo desať rohov. 8 Po­zoroval som rohy, a hľa, ďal­ší, malý vy­rás­tol medzi nimi. Tri z pr­vých rohov boli vy­tr­hnuté. A hľa, na tom­to rohu boli oči ako ľuds­ké, a ús­ta, ktoré hovorili veľké veci. (viac…)

Read Full Post »


Neviem, prečo ma ešte stále prekvapuje, že “vidím”… Vidím vo snoch. Snívali sa mi 4 sny s čiernymi mrakmi, ktoré prišli z východu… potom (popri bojovníkoch v bielych dresoch) cesta na bojisko (kde som dostala 4 kamene – rubín zoisit, hematit, červený karneol… a na štvrtý si nespomínam). Potom som sa otočila a videla som voz… Taký čo ťahajú kone, aký používali bojovníci v arénach.

Včera sme sedeli s malým na balkóne a pozerali sme sa ako prší. Pozrela som sa na čierne mraky. Celý deň som sa cítila akosi na kolenách… Úspešne sa mi rozbil sebaobraz, konečne…

Pozerám sa teda na oblohu a čierne mraky a dážď mi pripomenuli tie 4 sny o čiernych mrakoch. Nastalo to – očista prišla a ja som zrazu vedela, kvôli čomu som tam kde som (a uvidela som to práve kvôli rozbitému sebaobrazu, práve v ten deň). Začala som sa usmievať – a úsmev neskôr prešiel do smiechu. Nastavila som tvár k zablúdeným kvapkám dažďa… A bolo mi dobre. 🙂 (viac…)

Read Full Post »


Austrália – mytológia, Severné Teritórium :

Dnešný svet vtedy vyzeral úplne inak a žili  na ňom iní tvorovia ako dnes. Mnoho druhov zvierat na svete ešte nebolo – tak ako aj včely.
Stalo sa, že pri skale, ktorá sa volá Tor a stojí na západe poloostrova Arnhemská zem, sa stretlo niekoľko mužov. Prišli tam z rôznych oblastí poloostrova, aby si vymenili obradné dary – hlavne opasky upletené z vlasov alebo oštepy.

Táto výmena mala byť pokojná a veselá. Avšak muži pochádzali z rôznych krajov a rozprávali každý iným jazykom, a tak sa stalo, že si neporozumeli a pohádali sa. Hádka prerástla v bitku a z bitky sa stal divoký boj. Muži používali rôzne zbrane = kyje, bambusové oštepy s ostrým hrotom a vrhačom wumeru, oštep so spätnými zubami, kamenné bumerangy …

Bojovalo sa celú noc a keď ráno vyšlo slnko bojovali ďalej, lebo im v tom nikto nezabránil a nikoho z nich ani len nenapadlo ísť na lov. A tak bojovali aj cez deň, až kým popoludní nepadli na zem mrtví. Ich telá tam ležali bez pohybu a aj keď boli mŕtvi, zdalo sa ako keby boli živí, lebo boli upotení z boja a ako na nich svietilo slnko, vyzeralo to, že sa na nich tvorí med. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »