Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘Iné’ Category


Len pre zaujímavosť… 🙂

Here’s an excerpt:

 This blog was viewed about 84 000 times in 2012. If it were a concert at the Barclays Center, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Read Full Post »Nech ste hocikde, nájdite si trochu času na jednoduché sedenie a dýchanie… 🙂

Krásny víkend každému! 🙂

Read Full Post »

Víkendová nádielka :)


Želáme vám krásny a ničím nerušený posledný letný víkend 🙂 O pár dní nás navštívi jeseň a s ňou aj dožinky. 🙂 Tešíte sa? 😀 Ja aaaaaaanoooooo… 😀 (Hrozno už dozrieva, aj tata sa teší… Však kto by sa netešil plodom svojej práce, však? 😀 ) Chystajte teda koše – bude sa rozdávať… 😀

(viac…)

Read Full Post »

Biely most…


Včera sa mi prostredníctvom jednej srdcu blízkej dušinky-dievčinky pripomenulo, že som už dávnejšie rozmýšľala o zverejnení (či skôr oprášení) týchto riadkov… 🙂

…som severom a bielym mostom,
prilákam ťa ladným gestom,
ponúknem ťa liečivým cestom,
aby si sa rozlúčil s večným trestom…

Hviezda jasná s nočnou oblohou,
skrytá v hore, cnie sa jej za lunou.
Dcéry Noci pokľaknú pred trónom,
nech sú sprevádzané sokolom – synom.

Verše moje končím žehnaním,
nech všetky srdcia šťastím a láskou zaplním,
budem vás čakať na druhom brehu mosta,
dúha vás povedie – žiarivá to cesta…

Read Full Post »


Vyhláška č. 13/1994 Sb. o bezpečnosti létání na koštěti

Základní ustanovení

§1 a) Proti této vyhlášce není odvolání.
b) Čarodějnicí rozumíme inteligentní bytost ženského pohlaví, atraktivního zevnějšku a příjemného chování ovládající let na koštěti.
c) Koštětem rozumíme dopravní prostředek čarodějnice, včetně vysavače.
d) Vysavač musí býti vybaven spinačem “Tahem zapni, stiskem vypni” a trojcestným katalyzátorem.
§2 a) Létání je povoleno pouze čarodějnicím starším 15 let.
b) Výjimky z písmena a) uděluje FČČR (Federace Čarodějnic ČR).
§3 a) Létat se povoluje pouze v podroušeném stavu s minimálním obsahem mandragory v krvi 0.89417 promile.
b) Převážet více jak jednu osobu je zakázáno.
§4 a) Při porušení této vyhlášky se čarodějnici zakazuje létat na sto let a její koště bude veřejně spáleno za přítomnosti předsedkyně FČČR
b) Čarodejnici může být propůjčeno koště pouze a jen na základě zvláštního povolení.
c) Pro let dle písm. b) platí omezení rychlosti na 70 n.k.s-1 (netopýřích křídel za sekundu).
d) Létat se přísně zakazuje nad chladícími věžemi, pivovary, lihovary, mlékárnami a věznicemi. (viac…)

Read Full Post »

Nie je Táňa ako Tanya…


Dnes ma mierne osviecuje… Spájajú sa mi súvislosti so všeličím. 🙂

A práve dnes sa mi spojilo meno Tanya s príslovím – „Pretože budeš porozumenie nazývať Matkou.“ Príslovie 2:3 (je to pri karte veľkňažka )

Múdrosť (Chochma), Porozumenie (Bina) a Poznanie (Da´at)… Táto Tanya je ale poriadne inotajná veľkňažka!!! 😀

A keďže kráľovstvo by nebolo kráľovstvom bez koruny, treba aj spojnicu medzi nebom a zemou… Spojnicu, ktorá toto všetko pomôže spečatiť v posvätnom srdci…  (v Hrit Padme)

Takže všetko najlepšie všetkým Táničkám i Tanyam. 😛 🙂

Read Full Post »


Okienka Proroka :

V súfizme je láska dušou vesmíru, vďaka láske človek prichádza  k Zdroju.

V konečnom dôsledku všetko je založené na láske a práve láska dáva všetkému nielen vnútorný zmysel.

V Dávidovej modlitbe je láska ako Podstata vyjadrená slovami : Pane, daj aby som Ťa miloval; daj, aby som miloval tých, ktorí Ťa milujú; daj, aby som konal skutky, ktoré mi získajú Tvoju lásku; daj, aby mi bola Tvoja láska milšia, než ja sám, moja rodina a môj majetok.

K láske ako základu všetkého Rúmí hovorí: Láska je plameň, ktorý spaľuje všetko, keď sa zodvihne, zostane len Boh.

Na otázku: Existuje kratšia cesta k Bohu ako modlitba?

Rúmí odpovedal: Zasa len modlitba. Ale modlitba nie je len táto vonkajšia forma. Tá je telom modlitby; formálna modlitba má začiatok a koniec a každá vec, ktorá predpokladá začiatok a koniec je telom. (viac…)

Read Full Post »

Ako to vlastne bolo… :D


aneb – doťuknutie Pangey… 😆

Myslím, že viac slov ani netreba… 😛

Read Full Post »

Older Posts »