Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 25 marca, 2013


Slovo sa telom stane, prebývajúc medzi ľuďmi …

zvestovanie

… Po­tom Hos­podin Boh po­vedal: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás: Po­zná dobro i zlo. (Genezis – 3., 22)

Read Full Post »