Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 21 marca, 2013

Posolstvo veľvyslanca prosby Bohu


posolstvo

4 Ja som ťa os­lávil na zemi tým, že som do­konal dielo, ktoré si mi dal vy­konať. 9 Prosím za nich. Ne­prosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. 12 Kým som bol s nimi, ja som ich za­chovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a ni­kto z nich sa ne­stratil … 14 Dal som im tvoje slovo a svet ich nenávidel, pre­tože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. 15 Ne­prosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým.

Ján 17. –  4., 9., 12., 14., 15.

Read Full Post »