Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 16 marca, 2013


circle

Ľudská bytosť je súčasťou celku – nami nazývaného Univerza. Časť limitovaná časom a priestorom. Skúma seba, vlastné myšlienky a pocity ako niečo, čo ju oddeľuje od zvyšku – je to istý druh sebaklamu, ilúzie vedomia. Tento sebaklam je pre nás ako väzenie. Obmedzuje nás do našich osobných túžob a náklonností k pár blízkym ľuďom. Našou úlohou musí byť oslobodenie sa od tohto väzenia – a to rozšírením našich kruhov súcitu, aby sme mohli objať všetky živé tvory a Prírodu v celej jej kráse.

~Albert Einstein~

Read Full Post »