Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 29 novembra, 2012


Dokážem milovať Boha preto, že mi dáva slobodu ho poprieť.

27 A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.
Bůh stvořil člověka ke své­mu obrazu, k ob­ra­zu Boží­mu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. Gn 1., 27


Kéž tě má láska jako sluneční paprsek obejme a přitom ti zanechá osvícenou svobodu.

Rabíndranáth Thákur

Read Full Post »


nachádzanie Lásky 🙂

Po šeré stezce snů šel jsem hledat lásku, která byla v minulém zrození mnou. (viac…)

Read Full Post »


Ten Veľký prichádza,

posielajúc chvenia cez  prach zeme.

Na nebesiach zvučia trubači,

vo svete ľudí bubny víťazstva počuť znieť,

nastala hodina Veľkého Narodenia,

brány Nočnej pevnosti

rútia sa v prach –

na korune zobúdzajúceho rána,

hlási uistenie nového života:

„Nebojte sa.“

Obrovské nebesá slávnostne znejú víťazstva aleluja,

pre príchod Veľkého Človeka.

Rabíndranáth Thákur

Zdroj : http://naznaky.wordpress.com/category/rabindranath-thakur-preklady/

Read Full Post »