Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 27 novembra, 2012


12 Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.

12 Odďaľovaním nádeje chorľavie srd­ce, kým spl­nená túžba je stromom života.

12 Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stro­mem živo­ta.

Prísl., úryvok kapitola 13. (viac…)

Read Full Post »


23 Veľmi (so všemožnou bdelosťou) stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.

23 Pri pl­nej os­tražitos­ti si stráž srd­ce, lebo z neho vy­chádza život.

23 Pře­devším dobře chraň své srd­ce – právě z něj vše­chen život vy­chází.

Prísl., úryvok kapitola 4. (viac…)

Read Full Post »