Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 21 decembra, 2011


Sviatky slávnostne posväcujú život, sú majákmi svetla ako sviečky v svietniku. Jedným z posväcujúcich sviatkov je aj sviatok svetiel chanuka – חֲנֻכָּה, doslova zasvätenie alebo vysvätenie.

So sviatkom Svetla prejaveného v svetlách sa mi spája hlavne nasledovná časť Biblie :

Izaiáš

60. KAPITOLA

Po­vs­taň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svet­lo, a sláva Hos­podinova vzišla nad tebou! Lebo hľa, tma po­kryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hos­podin ako sln­ko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou. A národy poj­dú za tvojím svet­lom a kráľovia za bles­kom, k­torý sa bude skvieť nad tebou. (viac…)

Read Full Post »


Vianoce – sviatok s tradíciou vyše 4000 rokov, ktorého tradícia siaha pred narodenie Krista. V úsilí obrátiť pohanov na kresťanskú vieru cirkev rozhodla, že rímske saturnálie zmení na oslavu Kristovho narodenia. Cirkev prebrala z pohanských slávností svetlá, darčeky, veselú náladu, maškarády a urobila z nich súčasť kresťanských obradov. V roku 350 pápež Július I. určil 25. december za deň Narodenia Pána ( presný dátum Kristovho narodenia nie je známy, tradícia hovorí, že v tú noc boli pastieri vonku pri svojich stádach – čo sa v zime nerobí ). (viac…)

Read Full Post »