Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 14 decembra, 2011


Ezechiel

34. KAPITOLA

A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: Synu človeka, prorokuj proti pas­tierom Iz­raelovým, prorokuj a po­vieš im, tým pas­tierom: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Oj, beda pas­tierom Iz­raelovým, ktorí pasú sami seba! Či azda ne­majú pas­tieri pásť stádo? Tuk jete a vl­nou sa od­ievate, vy­kŕmené za­bíjate, stáda ne­pasiete.Chorľavých zo stáda neposilňujete, ne­moc­ného neliečite, zlámaného ne­ob­väzujete a za­plašeného nenav­racujete ani zahynulého nehľadáte, ale prís­ne panujete nad nimi a tvr­de. A tak sú rozp­týlené, ne­majúce pas­tiera, a sú za po­krm všelijakej zveri poľnej a sú rozp­týlené. Blúdia, moje stádo, po všet­kých vr­choch a na každom brehu vy­sokom, sú rozp­týlení, moje stádo, po celej tvári zeme, a nie je ni­koho, kto by sa po nich pýtal, ani nie je ni­koho, kto by hľadal. (viac…)

Read Full Post »