Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 5 decembra, 2011


Izaiáš

55. KAPITOLA

Hoj, všet­ci žíz­niví, poďte k vodám, a vy, ktorí ne­máte peňazí, poďte, kupuj­te z­božie a jedz­te! Poďte, kupuj­te bez peňazí a bez platu, víno a mlieko! Prečo vy­na­kladáte peniaze na to, čo nie je chlebom, a svoju prácu na to, čo ne­na­sycuje? Nože ma po­slúch­nite a jedz­te dob­ré, a nech sa kochá vaša duša v tuku! Na­kloňte svoje ucho a poďte ku mne! Počuj­te, a nech žije vaša duša! (viac…)

Read Full Post »