Feeds:
Články
Komentáre

Archive for december, 2011


🙂 PF alias ŠNR 2012 😛 želá TRINITY 😀

🙂 nech je Všadeprítomný Zdroj pevným základom pre každého 🙂

NEZOUFEJ A JDI

Josef k svému otci do Kanaánu vrátí se, nezoufej a jdi,
a Jakubova chatrč zazáří květy, nezoufej a jdi.
Bol v srdci časem se zhojí, znovu se ukáže ztracená naděje,
rozrušená mysl se upokojí, nezoufej a jdi.
Na jaře života vyroste nový zelený luh,
rúže budou korunovat sladký slavičí zpěv, nezoufej a jdi. (viac…)

Read Full Post »


5. čakra Zeme = Veľká pyramída v Gíze, hora Sinaj a Olivová hora (Egypt a Izrael)

Krčná čakra Zeme je ideálnym miestom na počúvanie hlasu Zeme. Z tohto miesta sa Zem snaží rozprávať, jej posolstvom je mier a dobrá vôľa pre každého. Okrem piatej čakry (a planetárnej brány č. 11) sa tu nachádza aj Vzdušné spriadacie koleso. Jeho úlohou je regulovať tok energie okolo zemegule cez dve veľké Dračie cesty Dúhového a Opereného hada. (viď obrázok zemských čakier – 2 sínusoidy sú 2 hady, či teda Dračie cesty)

Miesto impulzu = Veľká pyramída, hora Sinaj a Olivová hora
Štrukturálny doplnok = Mekka (Saudská Arábia)
Kreatívny doplnok = Takht-e Soleyman (Irán)
Znamenie horoskopu = Váhy
Primárna sila = večný život (viac…)

Read Full Post »


Matúš

1. KAPITOLA

Kniha rodu Ježiša Kris­ta, syna Dávidov­ho, syna Ab­rahámov­hoAb­rahám splodil Izáka; Izák splodil Jakoba; Jakob splodil Júdu a jeho bratov; (viac…)

Read Full Post »


🙂 sme v období sviatkov, ktoré presahujú – Chanuka a presiahnu – Vianoce – víkend, a tak aj táto nádielka je trošku iná, než tu bolo v čase pred víkendom zvykom a možno je nielen víkend presahujúca 🙂 nech sa páči :

🙂 modlitba = esencia Lásky

(viac…)

Read Full Post »


Izaiáš

65. KAPITOLA

Dal som sa vy­hľadať tým, ktorí sa ne­pýtali po mne; dal som sa naj­sť tým, ktorí ma nehľadali. Po­vedal som: Hľa, tu som, tu som! národu, ktorý sa nenazýval po mojom meneRozp­res­tieral som svoje ruky celý deň oproti spur­nému ľudu, op­roti tým, ktorí chodia ces­tou nie dob­rou, za svojimi myšlien­kami. (viac…)

Read Full Post »


Sviatky slávnostne posväcujú život, sú majákmi svetla ako sviečky v svietniku. Jedným z posväcujúcich sviatkov je aj sviatok svetiel chanuka – חֲנֻכָּה, doslova zasvätenie alebo vysvätenie.

So sviatkom Svetla prejaveného v svetlách sa mi spája hlavne nasledovná časť Biblie :

Izaiáš

60. KAPITOLA

Po­vs­taň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svet­lo, a sláva Hos­podinova vzišla nad tebou! Lebo hľa, tma po­kryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hos­podin ako sln­ko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou. A národy poj­dú za tvojím svet­lom a kráľovia za bles­kom, k­torý sa bude skvieť nad tebou. (viac…)

Read Full Post »


Vianoce – sviatok s tradíciou vyše 4000 rokov, ktorého tradícia siaha pred narodenie Krista. V úsilí obrátiť pohanov na kresťanskú vieru cirkev rozhodla, že rímske saturnálie zmení na oslavu Kristovho narodenia. Cirkev prebrala z pohanských slávností svetlá, darčeky, veselú náladu, maškarády a urobila z nich súčasť kresťanských obradov. V roku 350 pápež Július I. určil 25. december za deň Narodenia Pána ( presný dátum Kristovho narodenia nie je známy, tradícia hovorí, že v tú noc boli pastieri vonku pri svojich stádach – čo sa v zime nerobí ). (viac…)

Read Full Post »


… mních Thomas Merton hovorieval :

Duchovný život spočíva v schopnosti milovať. Nemilujeme preto, že chceme niekomu urobiť dobre, pomôcť mu alebo ho ochrániť. Ak konáme takto, vnímame svojho blížneho ako jednoduchý objekt a seba ako niekoho veľkorysého a učeného. To však nemá nič spoločné s láskou. Milovať znamená zdieľať všetko s blížnym a objaviť v ňom Božiu iskru. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »