Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 28 novembra, 2011


Izaiáš

44. KAPITOLA

A tak teraz počuj, Jakobe, môj služob­níku, a Iz­raelu, ktorého som si vy­volil! Tak­to hovorí Hos­podin, ktorý ťa učinil a ktorý ťa utvoril od života mat­ky a pomáha ti: Neboj sa, môj služob­níku, Jakobe a Ješurún, ktorého som si vy­volil, lebo vy­lejem vody na žíz­nivé a po­toky na sušinu; vy­lejem svoj­ho Ducha na tvoje semä a svoje požeh­nanie na tvojich po­tom­kov, 4 a budú rásť na spôsob trávy, jako vr­bina pri po­tokoch vody.Ten­to po­vie: Ja som Hos­podinov, a tam­ten bude vzývať meno Boha Jakobovho, a iný sa zapíše svojou rukou Hos­podinovi a pri­dá si meno Iz­rael.

Tak­to hovorí Hos­podin, Kráľ Iz­raelov, a jeho vy­kupiteľ, Hos­podin Zá­stupov: Ja som prvý a ja som i posledný, a krome mňa niet Boha. (viac…)

Read Full Post »