Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 23 novembra, 2011


Izaiáš

35. KAPITOLA

Veseliť sa bude z toho púšť a vy­sch­lá pus­tina, plesať bude step a zk­vit­ne jako voňavá ruža jas­ná, bude, bude roz­košne kvit­núť a plesať, áno, plesať a radost­ne pre­spevovať; dá sa jej sláva Libanona, nád­hera Kar­mela a Sárona; ony uvidia slávu Hos­podinovu, nád­heru nášho Boha. Po­sil­nite spus­tené ruky zomd­lené a klesajúce kolená zmoc­nite.Po­vedz­te tým, ktorí sú bojaz­livého srd­ca: Buďte sil­ní! Neboj­te sa! (viac…)

Read Full Post »