Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 21 novembra, 2011


Izaiáš

32. KAPITOLA

Hľa, kráľ bude kraľovať podľa spraved­livos­ti, a čo do kniežat, budú vlád­nuť podľa ­spraved­livého súdua každý bude jako skrýša pred vet­rom a jako úkryt pred prívalom, ako po­toky vody v suchom kraji, ako tôňa oz­rut­nej skaly vo vy­práh­lej zemi.A nebudú viacej zalepené oči vidiacich, a uši čujúcich budú bed­live po­zorovať,srd­ce náh­livých porozumie známos­ti, a jazyk zajakavých bude hovoriť rých­le a jas­ne. (viac…)

Read Full Post »