Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 14 novembra, 2011


Izaiáš

11. KAPITOLA

A vy­j­de prútok z parezu Izai­ho, a mlád­nik z jeho koreňov ponesie ovocie. Spočinie na ňom Duch Hos­podinov, duch múd­ros­ti a roz­um­nos­ti, duch rady a hr­din­skej sily, duch známos­ti a báz­ne Hos­podinovej. A jako voňavá obeť bude mu voňať bázeň Hos­podinova; nebude súdiť podľa videnia svojich očí ani nebude tres­tať podľa počutia svojich uší, ale bude súdiť chudob­ných podľa spraved­livos­ti a bude tres­tať tichých zeme podľa spraved­livého práva, bude biť zem prútom svojich úst a duchom svojich rtov za­bije bez­božného. Spraved­livosť bude opas­kom jeho bedier a prav­divosť opas­kom jeho ľad­vín. Vlk bude bývať s barán­kom, (viac…)

Read Full Post »