Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 9 novembra, 2011


Izaiáš

9. KAPITOLA

1 Lebo niet únavy tomu, ktorý jej, pôsobí úz­kosť. Tam pr­vého času ľah­ko doložil s­voju ruku na zem Za­bulona a na zem Naf­taliho, ale po­sled­ného ťažko doloží, na ces­tu k moru za Jor­dánom, na Galileu po­hanov. Ľud, ktorý chodil vo tme, uzrie veliké svet­lo, a nad tými, ktorí bývali v zemi tône smr­ti, za­skveje sa svet­lo. Rozm­nožil si národ, ale si ne­zveličil rados­ti. Avšak radovať sa budú pred tebou, jako sa radujú v žat­ve, jako plesajú, keď delia korisť;  (viac…)

Read Full Post »