Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 8 novembra, 2011


Izaiáš

2. KAPITOLA

1 Slovo, ktoré videl Izai­áš, syn Ámosov, o Júdovi a o Jeruzaleme. 2 A stane sa v po­sled­ných dňoch, že bude pev­ne stáť vrch domu Hos­podinov­ho hore na vr­chu vr­chov a bude vy­výšený nad brehy, a po­hr­nú sa k nemu všet­ky národy. A poj­dú mnohí ľudia a po­vedia: Poďte a vy­j­dime hore na vrch Hos­podinov, do domu Boha Jakobov­ho, a bude nás vy­učovať niek­torým zo svojich ciest, a budeme chodiť po jeho stez­kách! Lebo zo Si­ona vy­j­de zákon a slovo Hos­podinovo z Jeruzalema. A bude súdiť medzi národami a bude tres­tať mnohých ľudí. Skujú svoje meče v motyky a svoje kopie v sr­py. Ne­po­z­dvih­ne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju. Dome Jakobov, poďte a choďme v svet­le Hos­podinovom!  (viac…)

Read Full Post »