Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 7 novembra, 2011


Psyché
I. Dvojice protikladov = dva póly :
Čierna Biela
Tma Svetlo
Smrť Zrodenie
Hriech Dokonalosť
Chaos Poriadok
Zúfalstvo Nádej
Zlo Božstvo
Teplý Studený
II. Dva pohyby :
1. Odpor – konflikt protikladov zjednotených silou, ktorá poháňa vesmír dopredu,
fyzický / duchovný.
2. Vnútorný/Vonkajší
Tma/Svetlo
Čierna/Biela
bez nádeje/s možnosťami
III. Absolútna symetria
milióny častí spájajúcich sa v konečnej forme s nekonečnou invenciou.

Read Full Post »