Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 4 novembra, 2011


V slobodomurárskych rituáloch sa kompas spája s pravdou, predstavuje rovnováhu ducha a hmoty. Je tiež symbolom duality a jej transcendencie : kým jedna ručička v strede stojí, druhá obehne celý kruh. Podľa Junga kompas symbolizuje naše ja. Kompasy sa často dávajú do súvislosti s dlhými a ťažkými cestami a symbolicky pomáhajú pri zostupe do podsvetia, kde pútnik môže nájsť stred všetkých vecí, quinta essentia, skôr ako sa vráti do vedomia alebo skutočnosti. (viac…)

Read Full Post »


Jemná povaha osoby neznamená slabosť.
Pamätaj : Nič nie je jemnejšie než voda, ale jej sila dokáže zlomiť najsilnejšie skaly.

Read Full Post »


Celkom dokonalý

Buď dokonalý – píše sa v Biblii.
Pozorne sa však zamyslime, ako to Ježiš myslel a povedal. Určite nežiada dokonalosť ako klamnú predstavu o bezchybnosti. Výraz – dokonalý – v gréckom jazyku teleos, znamená úplný, byť celý, zameraný na určitý cieľ – výraz telos pochádza z jazyka mystérií a pôvodne znamená : byť zasvätený do Božieho tajomstva.
Ak namiesto toho použijeme naše chápanie dokonalosti, vymykáme sa pôvodnému zámeru. Nepochopili to už prekladatelia evanjelií do latinčiny, keď výraz preložili : perfecti estote – buďte bezchybní. Byť bezchybný má iný význam ako – byť celkom dokonalý. Ježiš slovo dokonalý vysvetľuje : ako váš nebeský Otec, ktorý necháva svoje slnko žiariť na dobrých i zlých /porov. Mt 5, 45/. Tým spája obidva póly, svetlo a tmu, dobro a zlo.
Malá kniha o šťastí – Anselm Grun, úryvok z časti ZMIER SA SO SEBOU, CESTA K POKOJU SRDCA (viac…)

Read Full Post »