Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 2 novembra, 2011


1. Mojžišova kniha

2. Kapitola

1 A do­konané boly nebesia i zem i všet­ko ich voj­sko. 2 A Boh do­konal sied­meho dňa svoje dielo, ktoré činil, a od­počíval sied­meho dňa od všet­kého svoj­ho diela, ktoré učinil. A Boh požeh­nal sied­my deň a po­svätil ho, lebo v ňom si od­počinul od všet­kého svoj­ho diela, ktoré stvoril Boh činiac. To sú rody nebies a zeme, keď boly stvorené, v deň, v ktorom činil Hos­podin Boh zem i nebesia. 5 A ešte nebolo nijakého chras­tia poľného na zemi, ani ešte nebola nará­stla nijaká poľná bylina, lebo Hos­podin Boh ešte nebol dal, aby pršalo na zem, ani nebolo človeka, aby bol ob­rábal zem. 6 Ale para vy­stupovala zo zeme a zvlažovala celú tvár zeme. A Hos­podin Boh utvoril Adama, človeka, vez­múc prach zo zeme a vdých­nul do jeho noz­dier dych života, a človek sa stal živou dušou. 8 A Hos­podin Boh vy­sadil za­hradu čiže raj v Édene, od východu, a tam po­stavil človeka, ktorého utvoril.

(viac…)

Read Full Post »


Sebapoznanie

Rozumieť si s iným človekom neznamená využiť ho, ale vzájomne sa podporovať, mať s ním dobrý vzťah. To sa môže podariť len vtedy, ak každý človek spozná predovšetkým sám seba. Len vtedy si môžem rozumieť s priateľom, ak som získal dostatok poznatkov o sebe.

Malá kniha o šťastí – Anselm Grun, úryvok z časti ŠŤASTIE SA ŠÍRI, LÁSKU DÁVAŤ I DOSTÁVAŤ

(viac…)

Read Full Post »