Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 1 novembra, 2011

1. november


Pokoj a spočinutie v Láske, nech otvorí každej duši naplnenie celou milosťou Ducha, zacelí každú ranu a zahojí každú bolesť, nielen v dnešný deň. Amen

Read Full Post »


O živote z viery – Anselm Grun, časť Premena našich tienistých stránok – voľný preklad

/ Kedy už konečne Ježiš vyženie ten dobytok z chrámu môjho vnútra ? Alebo ho skôr premení ? /
V evanjeliovom príbehu o vyhnaní kupcov z chrámu, vyženie Ježiš z chrámového nádvoria býčky, ovce a holuby. Je to obraz toho, že akonáhle je iniciované duchovno v chráme môjho tela, vyženie zo mňa všetky pudové, povrchné, labilné myšlienky. Niečo vyhodiť, sa v tomto prípade ukazuje, ako cesta.
V duchovnej tradícii ale existuje ešte i iná cesta – premena pudového, povrchného, labilného. (viac…)

Read Full Post »