Feeds:
Články
Komentáre

Archive for november, 2011


Izaiáš

53. KAPITOLA

Kto uveril našej zves­ti? A komu bolo zjavené rameno Hos­podinovo? Lebo vy­rás­tol pred ním ako nežný prútok a jako koreň z vy­práh­lej zeme; ne­mal podoby ani krásy; videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme ho boli bývali žiados­tiví. (viac…)

Read Full Post »


Mír dvou světú, toť dvou cest splynutí :

s přáteli slušnosti, s nepřáteli pak družnosti. (viac…)

Read Full Post »


Izaiáš

44. KAPITOLA

A tak teraz počuj, Jakobe, môj služob­níku, a Iz­raelu, ktorého som si vy­volil! Tak­to hovorí Hos­podin, ktorý ťa učinil a ktorý ťa utvoril od života mat­ky a pomáha ti: Neboj sa, môj služob­níku, Jakobe a Ješurún, ktorého som si vy­volil, lebo vy­lejem vody na žíz­nivé a po­toky na sušinu; vy­lejem svoj­ho Ducha na tvoje semä a svoje požeh­nanie na tvojich po­tom­kov, 4 a budú rásť na spôsob trávy, jako vr­bina pri po­tokoch vody.Ten­to po­vie: Ja som Hos­podinov, a tam­ten bude vzývať meno Boha Jakobovho, a iný sa zapíše svojou rukou Hos­podinovi a pri­dá si meno Iz­rael.

Tak­to hovorí Hos­podin, Kráľ Iz­raelov, a jeho vy­kupiteľ, Hos­podin Zá­stupov: Ja som prvý a ja som i posledný, a krome mňa niet Boha. (viac…)

Read Full Post »


Haféz – Učení filozofa lásky, úryvky :
Jen okamžik či dva zachytí tvúj skvělý pohled,
máš-li oči otevřené, najdeš tu pravou cestu srdce.
Búh chrání ty, kdo kráčí pravou cestou,
od úskokú těch, kteří se o ni nestarají.
Ó srdce, žij tak, aby když uklouzneš,
tě v modlitbě andělské ruce zachytili.

Read Full Post »

Víkendová nádielka :)


Nech je blížiaci sa víkend plný oddychu a radostných stretnutí so srdcublízkymi, ktorí vám vždy vyčaria úsmev na perách… 🙂 Na prvý pohľad to môžu byť úplne bežní ľudia… 🙂 No pre toho, kto ich má v srdci, sú niečo ako Bonus… či extra dávka každo-denných vianoc… 🙂

Pretože tam hlboko vnútri počujete, čo vám šepká vaša Dušička… 🙂

(viac…)

Read Full Post »

Jediný :-)


Rúmí – Džaláleddín /Jalal adDin/ Balchí, Moulaví, Mevlana

Masnavíje ma´naví – Poéma so skrytým zmyslom

Váhid = Jediný, t.j. Boh – báseň, úryvok :

… Milenka jako slunce září,

milenec jak atom krouží v okouzlení.

Když rozechvěje se vánek lásky,

roztančí se každá větev,

která suchá není. (viac…)

Read Full Post »


NOVÝ SVĚT

Květiny obětujme, pohár k úlitbě nalijme,

nebesa roztrhněme a znovu tvořit spějme. (viac…)

Read Full Post »


Izaiáš

35. KAPITOLA

Veseliť sa bude z toho púšť a vy­sch­lá pus­tina, plesať bude step a zk­vit­ne jako voňavá ruža jas­ná, bude, bude roz­košne kvit­núť a plesať, áno, plesať a radost­ne pre­spevovať; dá sa jej sláva Libanona, nád­hera Kar­mela a Sárona; ony uvidia slávu Hos­podinovu, nád­heru nášho Boha. Po­sil­nite spus­tené ruky zomd­lené a klesajúce kolená zmoc­nite.Po­vedz­te tým, ktorí sú bojaz­livého srd­ca: Buďte sil­ní! Neboj­te sa! (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »