Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 24 októbra, 2011


Nebo a zem sú jedno

V určitom okamihu sústredenia splynú minulosť a budúcnosť v jedno. Mlčky sa môžem usilovať žiť prítomný okamih. Vynorí sa pocit, že čas a večnosť sú jedno a to isté. Najväčšie tajomstvo času je, večnosť vstupuje do prítomnosti, beh času sa na okamih stratí a zdá sa, že čas zostal stáť. Vtedy tušíme, že nielen nebo a zem tvorí jeden celok, ale aj čas a večnosť, človek a Boh. (viac…)

Read Full Post »