Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 6 októbra, 2011


Žiadny bojovník Svetla sa neprizerá ľahostajne k nespravodlivosti. Vie, že všetko jedno je a že každý individuálny čin sa dotýka všetkých ľudí na svete.

Keď sa teda stane svedkom cudzieho utrpenia, použije svoj meč, aby zjednal poriadok. Aj keď bojuje proti útlaku, nepokúša sa súdiť  utláčateľov.

Každý sa bude zodpovedať zo svojich skutkov pred Bohom a akonáhle bojovník splní svoju úlohu, nič k tomu nedodáva.

Bojovník Svetla je na svete preto, aby pomáhal svojim bratom a sestrám a nie preto, aby odsudzoval svojho blížneho.

Sústreďuje sa na malé zázraky každodenného života. To, čo je krásne, dokáže vidieť preto, že má krásu vo vnútri – lebo svet je zrkadlo a každému človeku vracia odraz jeho vlastnej tváre. (viac…)

Read Full Post »