Feeds:
Články
Komentáre

Archive for september, 2011


Dobrota z duše vyžaruje

Dobrý človek to s nami dobre myslí. Z dobrého človeka vyžaruje teplo. Z jeho dobrého pohľadu a dobrých slov cítime, že v ňom zvíťazilo dobro. Dobro vyžaruje z dobrej duše naplnenej dobrým duchom, ktorá je v súlade so sebou. Kto spozná dobrotu svojej duše, ten verí aj v dobrotu iných. A pretože vidí dobro iného, dobre sa k nemu správa. Svojím dobrým správaním vie vylákať dobro ukryté v iných.

Malá kniha o šťastí – Anselm Grun, úryvok z časti ŠŤASTIE SA ŠÍRI, LÁSKU DÁVAŤ I DOSTÁVAŤ

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi ! (Žalm 103.)

(viac…)

Read Full Post »


🙂 Každému prajeme krásny víkend, nech je pohodovo 😀 ľudský 😛

🙂 Žitie, nielen víkendu, je umenie napĺňania snov, prianí, želaní načúvaním Vnútru  a putovaním z vnútra von a z vonku do vnútra v súlade s myšlienkami, slovami a skutkami 🙂

🙂 nech sa páči, Umenie žiť :

(viac…)

Read Full Post »


Pri mojej pravici Michael

a pri mojej ľavici Gabriel,

predo mnou Uriel

a za mnou Rafael,

a nad mojou hlavou Božia Šechina. (viac…)

Read Full Post »


Rebrík do neba
Duchovná tradícia hovorí o predstave rebríka do neba. Celá spirituálna cesta sa dá prirovnať k rebríku, ktorý vedie smerom hore. No tento rebrík je zároveň pevne vsadený do zeme. Nahor vedie len vtedy, ak prijmeme naše ľudské bytie. V tom je práve paradox kresťanstva : kto zostupuje, stúpa nahor. Kto chce stúpať s úmyslom uniknúť zemskej príťažlivosti, vždy znova padne – a stroskotá vo svojom úmysle. O tom svedčia aj Ježišove slová : Kto sa povyšuje, bude ponížený, kto sa ponižuje, bude povýšený. /Mt 23, 12/. Alebo, ako sa píše v Liste Efezanom : len ten vystúpi na nebesia, kto predtým zostúpil – na zem – alebo do svojho vlastného podsvetia /porov. Ef 4, 10/.
Malá kniha o šťastí, Anselm Grun – úryvok z časti ZMIER SA SO SEBOU – CESTA K POKOJU SRDCA

Read Full Post »


V ľuďoch, ktorých milujeme, je imanentne skrytý sen, a hoci ho nevieme presne rozpoznať, napriek tomu ho túžime naplniť.

Marcel Proust

(viac…)

Read Full Post »


… Spomínaš si na ženu, čo piekla chlieb ? spýtal sa sám seba. Eliáš si ju pamätal. Objednala si u neho niekoľko nádob. Kým ich vyrábal, vyrozprávala mu, že pre ňu je práca vlastne spôsob, ako vyjadriť Božiu prítomnosť.
Zo spôsobu, ako vyrábate nádoby, vidím, že aj vy máte ten istý pocit, pokračovala, pri práci sa usmievate. (viac…)

Read Full Post »


🙂 každému prajeme krásny a jesenne-letný víkend = babie či indiánske leto na jeseň 😀 Nech je nielen víkend naplnený radosťou, pohodou a príjemným bytím v úžasných zážitkoch 🙂 Podklad k pohode, nielen víkendovej, nenútene ponúka príroda vždy a všade 🙂

🙂 a aj cez prírodu si nás nachádza svetadiel Lásky – Ôsmy svetadiel  :

Read Full Post »


Oblok do neba

Antoine de Saint-Exupéry kedysi povedal : Skôr než postavíš loď, nauč ľudí túžbe po mori. (viac…)

Read Full Post »

Older Posts »