Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 7 apríla, 2011


Duša je rozumná. Sídli v srdci, kde domovom je jej múdrosť. A touto múdrosťou potom všetko premýšľa a usporiadava, tak ako otec rodiny udržuje svoje záležitosti v poriadku.
Duša je posilňovaná k všemožným dobrým skutkom plameňom Ducha svätého, oslabuje ju však chlad ľahostajnosti a nevšímavosti. Mocný plameň Ducha svätého a pokora duše sa v ľudských bytostiach miešajú a prinášajú dobré ovocie. Ak je však človek obťažkaný a sužovaný hriechmi, potom tieto hriechy všetko zavalia, tak ako plameň býva zdolaný hustým dymom a nemôže už jasne planúť. Ak je však nenásytnosť ľudskej žiadostivosti zlomená mocou duše, prepukne v nás túžba po nebeskom príbytku nášho Otca, tak ako včielka stavia plást zo svojho vlastného medu. A týmto spôsobom potom nové so starými skutkami ľudí sú tak premiešané, že zviazané sú v pravej pokore a oheň pýchy ich nestrávi a nevysuší.
Hildegarda z Bingenu – De Operatione Dei, vízia štyri

(viac…)

Read Full Post »