Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 28 februára, 2011


Legendy mnohých kultúr na celom svete zahŕňajú príbehy o magickej dedine, meste alebo nejakom mieste stretnutia. Legendy zvyčajne o týchto miestach hovoria ako o realite, a to tak výrazne, že bádatelia a dobrodruhovia sa často vydávali hľadať ich v materiálnom svete. Niekedy sa ukázalo, že legendy popisujú skutočné geografické lokality, ako Lhasa, Trója či Cuzco. Tu sa však budeme venovať tým, ktoré nie sú materiálne, ale napriek tomu veľmi reálne – ako napr. Agartha, Šambala či Cibola. Hovoríme o myšlienke, že v Po existuje miesto, ktoré je pre tých, ktorí tam bývajú alebo chodia, takisto skutočné, ako je pre nás naša Zem.

V Po sú však zákony prírody odlišné, a preto zjav tohto vnútorného miesta sa môže líšiť v závislosti od predstáv, postojov a očakávaní návštevníka. Mystici a šamani to vedia veľmi dobre a majú pre toto miesto rozličné mená v súlade s ich vlastnou kultúrou. (viac…)

Read Full Post »


Oheň

Oheň protipólom prirodzeným je vody

a muža predznamenáva v očiach ženy.

Znamením je zápalistej duchaplnosti,

avšak oheň hlboko v plamennom srdci,

nesie v sebe zárodočnú kvapku vody.

V každom žije oheň večný,

tlie, plápolá, planie, horí,

existuje podľa stavu bytosti,

smútku alebo radosti.


Oheň cez plamene pohyblivé,

okoliu v ústrety posiela svetlo žiarivé.

Pozorujúc hru plameňov ohňa,

vnútrom vlastný plameň sa dvíha,

putujúc starodávnou cestou,

prechádzajúc každou bránou. (viac…)

Read Full Post »