Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 17 februára, 2011


Sen – Živá Sieť

Sen živé Telo má,
je ako sieť-pavučina,
aj Dušu sen má,
s telom je dúhou spletená,
všetkými vláknami tvorená.
I Ducha sen má,
je ním Lásky svieža sila,
úponky vlákien držiaca,
na mieste pravom ako mapa,
či príťažlivá večná oáza,
pre kvapky rosy-manny rána,
i pre všetkého v jednom poznanie,

čo už z nánosov zabudnutia oprášené je,
láskyplnosťou v Srdci na Života Ceste.

Read Full Post »

Snová zmena


Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako využiť vaše nočné sny, je zmeniť ich pomocou predstavivosti. Sny sú skutočným zážitkom v inej dimenzii, ale ako každá reálna skúsenosť sú výsledkom našich štruktúrovaných predstáv alebo návykových vzorcov. V tomto zmysle sú ako jazyky, ktoré sa zakladajú na štruktúrach a vzorcoch. Aj keď má jazyk tú najflexibilnejšiu gramatickú štruktúru a bohatý slovník, môže vyjadriť len to, čo má povedať myslenie, ktoré ho vytvára. Podobne aj vnútorné i vonkajšie prostredie snov môže vyjadriť len to, čo je v mysli, ktorá ich vytvára. (viac…)

Read Full Post »