Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 12 februára, 2011


Okienka Proroka :
Túžby tohto sveta sú ako kotol a svetské obavy sú ako sprcha, ktorá z kotla vyteká. Zbožní ľudia žijú nad týmto kotlom v chudobe a radosti. Bohatí sú tí, ktorí prikladajú lajná do ohňa pod kotlom, aby kúpeľ mal tú správnu teplotu.
Ty však opusť svoj kotol a vstúp do kúpeľa. Tí z kúpeľa sa poznajú podľa čistoty svojej tváre.
Zatiaľ čo prach, dym a špina sú znakom tých, ktorí dávajú prednosť kotlu.
Pokiaľ snáď nemáš dobrý zrak, aby si ich mohol rozpoznať podľa tváre, isto ich poznáš po zápachu.
Tí, ktorí pracujú pri kotli hovoria : Dnes som priniesol dvadsať mechov vysušených kravských lajen, aby som dobre rozkúril pod kotlom.
Tieto lajná udržujú oheň určený čistým ľuďom a zlato je ako tie lajná. (viac…)

Read Full Post »