Feeds:
Články
Komentáre

Archive for 8 februára, 2011


Kniha žalmov, kapitola 57., …V tieni krídel Tvojich nachádzam útočisko

Do tieňa krídel Tvojich sa ukrývam, do lásky Tvojej, do zľutovania.
Do tieňa krídel Tvojich sa ukrývam, ó, Bože náš, Bože náš.
Chrániš nás, Ty sám, Ty sám.
Milujem Ťa nežnejšie ako matka svoje dieťa,
ver mi, si drahý mojim očiam, ja milujem Ťa.
Moju lásku vodou nezatopíš.
Moju lásku ohňom nevypáliš.
Naveky Ťa, môj maličký, milujem,
šťastím a láskou Ťa v nebi zahrniem.
Som Tvoj Boh, Tvoj Kráľ a Pán,
naveky Tvoje meno
v rukách vryté mám.
Naveky si môj …

/misijná modlitba/
Láskou odvekou som Ťa miloval : Jer 31, 2 – 4 . 13 – 14,
Boh sa o nás stará ako orol o svoje mláďa : Ako orol bdie nad svojím hniezdom
a krúži nad svojimi orlíčatmi,
tak rozostiera si krídla a berie ho,
Hospodin, nesie ho na svojej peruti; Dt 32, 10 – 15,
Všetko, čo je, miluje Boh, Priateľ života : Múdr 11, 22 – 26 . 12, 1 – 2,
Boh nás dokonale pozná a napriek tomu miluje : Ž 139, Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko.

7 Ukáž, Bože, svoje predivné milosrdenstvo,

Ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ

dôverujúcich v teba.

8 Chráň ma ako zrenicu oka,

skry ma v tôni svojich perutí, Ž 17 (16)

Read Full Post »


Okienka Proroka :

Viera je mocnejšia ako pochybnosť.
Ind vraví átman,
Číňan vraví tao,
kresťan vraví milosť.

Vieme, čo je dobré, hlásajú to prikázania. Boh však nie je iba v prikázaniach, ktoré predstavujú len jeho nepatrnú časť. Môžeš stáť priamo pri prikázaniach a pritom byť ďaleko od Boha.

Boh je dokonalé bytie. Všetko ostatné existuje len napoly, čiastočne, je v stave zrodu, zmiešané, skladá sa z možností. Boh však nie je zmiešaný, je jeden, nenesie v sebe možnosti, je úplnou skutočnosťou. Zato my sme pominuteľní, nachádzame sa v stave zrodu, predstavujeme možnosti, nejestvuje pre nás dokonalosť, teda úplné bytie. Ale keď kráčame od schopnosti k činu, od možnosti k uskutočneniu, podieľame sa na skutočnom bytí, dostávame sa o stupienok bližšie k dokonalému a božskému. Znamená to : uskutočňovať sa. (viac…)

Read Full Post »